Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Pokyny pro recenzenty

Recenzní řízení probíhá v rámci redakčního systému Open Journal System (OJS), autoři mohou sledovat průběh hodnocení článku.
Každou práci hodnotí dva nezávislí recenzenti, kteří zašlou vyplněný recenzní formulář po přihlášení prostřednictvím OJS vedoucímu redaktorovi do dvou týdnů od obdržení práce.

Recenzenti se řídí Etickými zásadami časopisu.

Hodnotí se originálnost a aktuálnost práce, kvalita obsahu a provedení, statistické zpracování a kvalita obrázků a tabulek. Po obodování jednotlivých položek navrhne recenzent práci přijmout tak, jak je, vrátit autorovi k provedení větších či menších oprav (bez nutnosti/s nutností nové recenze) nebo práci odmítnout. Recenzent by si měl všímat, zda práce obsahuje všechny náležitosti (název, souhrn a klíčová slova v českém/slovenském a anglickém jazyce, popis k přílohám, citace apod.). V hodnocení práce se recenzent může dále podrobněji rozepsat, přidat důvěrný komentář redakci či vyslovit zájem publikovat k práci editorial.

Při recenzním řízení (peer review), se zachovává oboustranná anonymita (autor však může navrhnout tři oponenty své práce). Pro přijetí rukopisu k publikaci redakční rada vyžaduje pozitivní hodnocení dvou hodnotících expertů. Jsou-li posudky kontroverzní, je vyžádán další nezávislý posudek, nebo rozhoduje výkonná redakční rada.

Kreditovaný autodidaktický test