Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Česká gastroenterologická společnost

Anglický název: Czech Society of Gastroenterology
Zkratka: ČGS

Česká gastroenterologická společnost (dále jen ČGS) je odbornou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (dále jen ČLS JEP). Je to dobrovolné, nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů a dalších pracovníků v oblasti gastroenterologie, případně osob právnických.

ČGS je organizační složkou ČLS JEP, která působí na území České republiky. Sídlem ČGS je Praha.
ČGS se ve vnitřní organizační a odborné činnosti řídí Stanovami a Jednacím řádem ČLS JEP. ČGS je členem a korporativním členem mezinárodních odborných společností a je otevřena dalším spolupracím podobného typu. Sekretář ČGS plní povinnosti ve vztahu k těmto společnostem (např. podává zprávy o jednání s těmito organizacemi).V rámci ČGS pracují různé odborné sekce (OS) a pracovní skupiny (PS).Více informací najdete na stránkách České gastroenterologické společnosti www.cgs-cls.cz

Kreditovaný autodidaktický test