Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod
Společnost Care Comm s.r.o. velmi pečlivě chrání vaše osobní údaje a přísně dodržuje pravidla stanovená zákony na ochranu dat. Následující zásady poskytují přehled o tom, jak zabezpečujeme tuto ochranu a jaká data jsou shromažďována za jakým účelem.

2. Informace o shromažďování osobních údajů
Níže uvádíme informace o shromažďování osobních údajů, ke kterým dochází při používání tohoto webu a newsletteru. Osobní údaje jsou údaje, které vás mohou identifikovat, například vaše jméno, adresa, e-mailová adresa, chování uživatelů.

3. Identifikace poskytovatele
Poskytovatelem služeb a tedy správcem osobních údajů je Care Comm s.r.o. se sídlem Klicperova 604/8, 150 00 Praha 5.

4. Zabezpečení dat
Dodržujeme technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti dat, zejména k ochraně vašich osobních údajů před hrozbami při přenosu dat, nebo před hrozbou přístupu třetích stran. Tato opatření jsou vytvořena v souladu s nejnovějšími technologiemi.

5. Sběr osobních údajů – informativní účely
Pokud používáte webové stránky pouze pro informativní účely, tj. pokud se nepřihlásíte k používání webových stránek, neregistrujte se ani nám jinak neposkytujte informace, neshromažďujeme žádné osobní údaje s výjimkou dat přenášených vaším prohlížečem, které vám umožňují přístup na web. Tato data zahrnují: IP adresu, Datum a čas požadavku, Rozdíl v časové zóně od Greenwichského času (GMT), Obsah požadavku (konkrétní stránky), Stav přístupu / stavový kód protokolu HTTP, Objem přenášených dat, Webová stránka, ze které tato žádost pochází, Prohlížeč, Operační systém a jeho rozhraní, Jazyk a verze prohlížečového softwaru, Země původu návštěvníka.

6. Informace o používání cookies
Když používáte web, jsou krom výše uvedeného, v počítači uloženy také cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na vašem pevném disku ve spojení s používaným prohlížečem a přes které informace směřují do agentury, která nastavuje soubor cookie (v tomto případě my). Cookies nemohou iniciovat programy ani vést do počítače viry. Slouží pouze k tomu, aby byla internetová služba uživatelsky příjemnější a efektivnější. Cookies používáme, abychom vás mohli identifikovat při následné návštěvě, pokud u nás už máte účet. Jinak byste se museli při každé návštěvě znovu přihlásit. Informace uložené pomocí cookies jsou uloženy odděleně od dalších dat, která máme. To znamená, že údaje z cookies nejsou spojeny s vašimi dalšími údaji. Tento web používá mimo jiné i trvalé soubory cookie. Trvalé soubory cookie se po uplynutí určité doby automaticky vymažou, což se může lišit v závislosti na typech cookies. Trvalé soubory cookie, které používáme, přetrvávají přibližně 3 hodiny po uplynutí doby, kdy se již nepoužívají nebo po zavření prohlížeče. V nastavení zabezpečení prohlížeče můžete cookies vždy smazat.

7. Používání služby Google Analytics
Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá "cookies", textové soubory, které jsou uloženy v počítači a umožňují analýzu vašeho používání webových stránek. Informace generované cookies o vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a uloženy tam. Pokud povolíte anonymní IP na těchto webových stránkách, vaše IP adresa bude společností Google zkrácena na informaci o členských státech Evropské unie nebo o jiných smluvních stranách Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude úplná adresa IP přenesena na server Google v USA a zkrácena až tam. Na základě objednávky provozovatele webových stránek společnost Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho využívání webových stránek, sestavování přehledů o činnosti webových stránek a poskytnutí dalších služeb týkajících se používání webových stránek a internetu provozovateli internetových stránek. Adresa IP přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s žádnými jinými údaji od společnosti Google. Můžete zablokovat ukládání cookies úpravou nastavení v prohlížeči; nicméně bychom rádi upozornili na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu používat všechny funkce na těchto stránkách. Můžete také zablokovat shromažďování údajů generovaných cookies a dat souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro Google, stejně jako zpracování těchto dat společností Google. To zablokujete stažení a instalací pluginu prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cs . Tyto webové stránky používají službu Google Analytics s příponou "_anonymizeIp ()". Výsledkem je, že adresy IP jsou zpracovávány ve zkrácené podobě a mohou být vyloučeny přímé odkazy na jednotlivé uživatele. Používání služby Google Analytics se provádí v souladu s podmínkami, které lze nalézt zde https://www.google.com/analytics/terms/cz.html.
Přehled ochrany osobních údajů: http://www.google.com/intl/cs/analytics/learn/privacy.html stejně jako zásady ochrany osobních údajů: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8. Používání služby Google AdWords
Naše webové stránky používají Google Conversion Tracking. Pokud jste klikli na reklamu dodanou společností Google na našich webových stránkách, je do vašeho počítače vložena cookie od Google AdWords. Soubor cookie pro sledování konverzí je nainstalován, když uživatel klikne na reklamu poskytovanou společností Google. Platnost těchto cookie soborů vyprší během 30 dnů a nepoužívá se v nich osobní identifikace. Pokud uživatel navštíví určité stránky na našich webových stránkách a soubor cookie ještě nebyl smazán, my a společnost Google budeme schopni rozpoznat, že uživatel klikl na reklamu a pokračoval na tuto stránku. Každý zákazník Google AdWords získá jiný soubor cookie. Zákazníci AdWords nemohou soubory cookie sledovat napříč stránkami. Informace získané pomocí souboru cookie pro konverzi se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníkům je přidělen celkový počet uživatelů, kteří klikli na reklamu a přejeli na stránku označenou značkou sledování konverzí. Zákazníci Google AdWords však neobdrží žádné informace, které by mohly osobně identifikovat uživatele. Pokud se nechcete účastnit sledování, můžete provést potřebné kroky k blokování souboru cookie - například prostřednictvím nastavení prohlížeče, kde obecně zakážete uložení souborů cookie, nebo upravením nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie domény "googleleadservices.com" byly blokovány. Vezměte prosím na vědomí, že nesmíte smazat „opt-out cookies“, pokud nechcete, aby se data o vás zaznamenávala. Pokud odstraníte všechny soubory cookie, musíte znovu nastavit „opt-out cookies“.

9. Používání Google Remarketingu
Tyto webové stránky využívají funkci remarketingu od společnosti Google Inc. Tato funkce slouží k zobrazování reklam na stránky na základě zájmů návštěvníka v síti Google. Soubor cookie je uložen v prohlížeči návštěvníka webu, a umožňuje, aby byl návštěvník později při opětovné návštěvě těchto webových stránek rozpoznán, pokud jsou součástí reklamní sítě společnosti Google. Na těchto stránkách mohou být návštěvníkovi prezentovány reklamy, které se vztahují k obsahu, který si návštěvník dříve prohlížel na webech využívajících funkci remarketingu od společnosti Google. Podle vlastních zásad ochrany osobních údajů Google tímto procesem nesbírá žádné osobní údaje. Nicméně pokud nechcete používat funkci remarketingu od společnosti Google, můžete ji deaktivovat změnou příslušných nastavení na adrese http://www.google.com/settings/ads . Případně můžete zakázat používání cookie pro inzerci založenou na zájmovém chování prostřednictvím iniciativy reklamní sítě, a to podle pokynů na adrese http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

10. Newsletter
Pokud se zaregistrujete do našeho newsletteru uložíme vaši e-mailovou adresu, do odvolání. Ukládání těchto údajů se používá výhradně za účelem zasílání informačního bulletinu. Uchováváme také vaši IP adresu a časy, kdy se zaregistrujete a potvrdíte, aby nedošlo k zneužití vašich osobních údajů. Vaše e-mailová adresa je jedinou podmínkou na zasílání newsletteru. Poskytování dalších speciálně označených informací je dobrovolné a použije se pouze k přizpůsobení newsletteru. Tato data budou při zrušení zcela vymazána. Váš souhlas s odesláním newsletteru lze kdykoli zrušit. Svůj souhlas můžete odvolat kliknutím na odkaz uvedený v e-mailu každého newsletteru nebo odesláním zprávy kontaktním údajům uvedeným v emailu.

11. Souhlas a omezení použití
Při zadávání osobních nebo obchodních údajů (e-mailová adresa, jména, adresy) je sdělení vašich dat zcela dobrovolné. Zadáním těchto údajů udělujete svůj souhlas s tím, že zadaná data mohou být shromažďována, zpracovávána nebo používána pro účely kontaktu, zpracování smluv, inzerce nebo ochrany našich vlastních legitimních obchodních zájmů, pokud jde o poradenství a podporu našim zákazníkům a potenciálním zákazníkům. Osobních nebo obchodních údaje se nebudou shromažďovat, zpracovávat ani používat k žádnému jinému účelu. Tento souhlas může být kdykoli zrušen s následným účinkem.

12. Právo na získání informací a zrušení
Máte právo od nás požadovat informace o datech, které jsme o vás uložili kdykoli, stejně jako o původu, příjemci nebo kategoriích příjemců, kterým jsou tato data předávána, a o účelu uložení. Pokud jste souhlasili s používáním dat, můžete tento souhlas kdykoliv zrušit. Všechny žádosti a dotazy týkající se informací nebo námitek týkajících se zpracování údajů by měly být zaslány e-mailem na adresu info@carecomm.cz nebo na adresu uvedenou v bodě 3.

13. Přenos dat třetím osobám
V některých případech používáme externí poskytovatele služeb k zpracování vašich dat. Vybrali jsme tyto poskytovatele pečlivě a pověřili jsme je zpracováním písemně. Jsou vázáni našimi směrnicemi a jsou pravidelně sledováni. Tito poskytovatelé služeb vaše údaje nebudou předávat třetím osobám.

14. Další informace
Vaše důvěra je pro nás důležitá. Proto jsme vždy připraveni s vámi kdykoli komunikovat a zodpovědět všechny otázky týkající se zpracování vašich dat. Máte-li jakékoli dotazy, které tyto zásady ochrany osobních údajů nezodpověděly, nebo chcete-li získat podrobnější informace o jakémkoli tématu, napište e-mailem na adresu info@carecomm.cz.

Kreditovaný autodidaktický test