Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Open-Access politika

Pravidla otevřeného přístupu
Časopis poskytuje otevřený přístup ke svému obsahu na principu, podle kterého volné zpřístupnění výsledků výzkumu podporuje celosvětovou výměnu poznatků. Články jsou volně přístupné. Model otevřeného přístupu může maximalizovat hodnotu časopisu pro autory i čtenáře.

Archivace
Trvalá archivace článků je zajištěna prostřednictvím služby digitální archiv Národní lékařské knihovny v systému Kramerius. Tento digitální archiv je propojen s databází Bibliographia Medica Čechoslovaca, takže se uživatel snadno dostane k plnému textu hledaného článku.
Podmínky zpřístupnění dokumentů uživatelům jsou dány licenční smlouvou, která dovoluje zpřístupnění plných textů ihned po jejich publikování.
Díky trvalé archivaci Národní lékařskou knihovnou je tak zajištěna kontinuita časopisu a ochráněn přístup k starším ročníkům plných textů i v případě změny nakladatele časopisu.

Kreditovaný autodidaktický test