Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(3): 266.

Endoskopie a endoterapie u IBD, ISCARE 26. 2. 2021

Michal Demeter1

+ PracovištěSpráva z akcieKvalitný organizátor (ISCARE pod taktovkou prof. Lukáša), kvalitný program ozdobený prednáškou šarmantnej prof. Iacucci (Birmingham) a poprední českí endoskopisti (doc. Bortlík, doc. Falt, prim. Stehlík, dr. Lukáš). Dlhé mesiace pandémie covid-19 nám znemožnili stretávať sa na tradičných odborných akciách. Množstvo webinárov a on-line prenosov sa podpísali na vysokej kvalite technického spracovania podujatia – simultánne prenosy z velína v ISCARE a z endoskopických pracovísk v Prahe, Olomouci, Českých Budějoviciach, Ústí nad Labem bezchybne zvládla agentúra Galén Symposion.

V úvode podujatia sme si mohli vypočuť prednášku prof. Iacucci venovanú manažmentu prekanceróz v teréne IBD. Profesor Lukáš nám odprezentoval súčasný pohľad na úlohu antiintegrínov v liečbe IBD pacientov – presun vedolizumabu do prvej línie vyplýva z vysokej účinnosti a dobrého bezpečnostného profilu. Každé endoskopické pracovisko nám ponúklo „naživo“ dva špičkové výkony. V ISCARE dr. Lukáš vykonal motorizovanú špirálovú enteroskopiu u pacienta s m. Crohn a po náleze áft v jejune potvrdil aktivitu ochorenia. Zdá sa, že „power spiral“ je nekompromisný nástroj na dia­gnostiku a liečbu v tenkom čreve. Tešíme sa na výsledky klinických štúdií týkajúce sa bezpečnosti motorizovanej enteroskopie v liečbe stenóz tenkého čreva u pacientov s m. Crohn.

V druhom klinickom prípade z ISCARE dr. Lukáš zaviedol do symptomatickej stenózy terminálneho ilea na týždeň parciálne povlečený SEMS. Uvidíme, ako sa tento nový spôsob dilatácie stenóz ileocekálneho prechodu uchytí v konkurencii balónovej dilatácie a endoskopickej strikturoplastiky. Klinické prípady doc. Bortlíka – odchovanca ISCARE aktuálne pôsobiaceho v Českých Budějoviciach – boli venované intervenčnej endoskopii u pacientov s IBD – strikturoplastike stenózy terminálneho ilea a sinusotomii u pacienta s pouchom. Oba výkony prebehli hladko a bez komplikácií napriek skutočnosti, že striktúra terminálneho ilea bola dlhšia ako sme čakali. Naopak vodič zavedený do sinusu je pri sinusotomii ten správny trik, ako nezísť zo správnej cesty a urobiť adekvátne to čo treba.

Po drafte moravskej endoskopickej špičky z Ostravy na juh bolo jasné, že aj doc. Falt z Olomouca prispeje svojou troškou k úspešnému priebehu workshopu. U pacienta s UC odprezentoval možnosti dia­gnostiky prekanceróz v hrubom čreve. Následne indikoval a vykonal bez komplikácií ESD DALM lézie v sigme napriek zrastom v submukóze, ktoré endoskopickú liečbu prekanceróz hrubého čreva u pacientov s IBD komplikujú. Elegantné tandemové riešenie početných stenóz jejuna u pacienta s m. Crohn push enteroskopiou a balónovou dilatáciou len potvrdilo endoskopické majstrovstvo doc. Falta.

Primár Stehlík zapadol do hviezdneho tímu svojim komplexným prístupom k riešeniu problémov pacientov s IBD – u pacienta s UC a PSC vykonal ERCP a EUS diferenciálnu dia­gnostiku stenóz žlčových ciest, ako aj dispenzárnu kolonoskopiu. U pacienta s fistulujúcim m. Crohn nám ukázal transanálne endosonografické vyšetrenie perianálnych komplikácií.

Vysoko oceňujem profesionálne majstrovstvo endoskopistov zrkadliace ich dlhoročné skúsenosti a gratulujem organizátorom a všetkým aktívnym účastníkom k vydarenej akcii. „Endoskopie a endoterapie u IBD“ bol nepochybne workshop, na ktorý si radi spomenieme. Ďakujeme.


MUDr. Michal Demeter, PhD.
michaldemeter@gmail.com


Kreditovaný autodidaktický test