Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(6): 473.

Cesta k úspěšné léčbě obezity – multidisciplinární a multimodální přístup

Martin Fried1

+ Pracoviště


Již po několik desetiletí je bariatrická chirurgie z pohledu dlouhodobé efektivity nejúspěšnější léčbou závažné obezity (BMI > 40 kg/m2) *. I přes úspěšnost chirurgické léčby tohoto závažného chronického a progredujícího onemocnění ani bariatrické operační zákroky (operace na žaludku či jiné části zažívacího traktu) neznamenají u části nemocných definitivní vyléčení.

Samotná bariatrická operace vede sice často k remisi onemocnění, ale bez celoživotní pooperační spolupráce (compliance) pacienta má obezita výrazný sklon k recidivě i po mnoha letech od úspěšné léčby.

Tento fakt je dán především samotným charakterem onemocnění. Vznik obezity je zapříčiněn mnoha zevními environmentálními faktory spolu s faktory individuálními, např. hormonálními, metabolickými, genetickými a dalšími.

V posledních letech je zřejmé, že ani rozsáhlé operační výkony, sebelépe technicky provedené, samy o sobě neznamenají u ně­kte­rých obézních celoživotní vyléčení. Vzhledem k multifaktoriální příčině obezity jsou pro úspěšnou léčbu nezbytné další specializované multioborové intervence a terapie.

Z tohoto pohledu se jeví jako velmi důležitá především kombinovaná léčba obezity operačním zákrokem a moderními farmaky – antiobezitiky. V poslední době dosáhly významných pokroků také gastroenterologie a endoskopické možnosti zákroků na žaludku a tenkém i tlustém střevu.

V neposlední řadě je v multioborové terapii, má-li být léčba obezity úspěšná, důležitá i účast psychologů a nutričních terapeutů jak v předoperačním, tak zejména dlouhodobě v pooperačním období.

V tomto čísle Gastroenterologie a hepatologie se čtenáři mohou seznámit se základy nutričních zásad po ně­kte­rých bariatrických výkonech. Jejich dodržování je důležité nejen pro dlouhodobou úspěšnost léčby obezity, ale i pro předcházení možným (a to i závažným) pooperačním komplikacím, ať již bezprostředně po výkonu, nebo i v řádu měsíců a let po bariatrické operaci.

V moderní léčbě onemocnění obezitou a v dosažení dlouhodobých a stabilních hmotnostních úbytků ustupuje částečně do pozadí význam volby toho kterého specifického bariatrického operačního výkonu.

Naopak významnou roli hraje komplexní, multimodální a multioborový přístup. Kombinace a synchronní použití nových antiobezitik a bariatrického výkonu spolu s efektivním pozitivním ovlivněním nutričních, stravovacích a pohybových návyků nemocných je jedinou cestou ke zvládnutí jednoho z celosvětově nejrozšířenějších onemocnění, kterým obezita jistě je.


*Body Mass Index = hmotnost (kg): výška (m2)


prof. MUDr. Martin Fried, CSc.
koeditor sekce Bariatrie a obezitologie
martin.fried@obklinika.cz


Kreditovaný autodidaktický test