Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(6): 550.

Zpráva z 37. slovenského a českého gastroenterologického kongresu

Milan Lukáš1

+ Pracoviště
Ve dnech 30. 11. a 1. 12. 2023 se v bratislavském hotelu Double Tree by Hilton uskutečnil 37. slovenský a český gastroenterologický kongres. Pořadatelem této významné odborné události byl výbor Slovenské gastroenterologické společnosti a prezidentem kongresu byl prof. MUDr. Tibor Hlavatý, PhD. Jednalo se o velkou konferenci, které se účastnilo celkem 486 lékařů a 205 zdravotních sester a celkem se 113 pracovníky farmaceutických firem čítala celková účast na 824 osob. Tento obrovský podnik byl výborně organizován, hlavní jednání probíhala simultánně ve dvou sálech. Česká účast byla rovněž velmi vysoká, bylo zaznamenáno více než 400 účastníků z českých a moravských pracovišť.

Odborný program byl věnován všem hlavním a aktuálním tématům klinické a experimentální gastroenterologie, endoskopie a hepatologie. Neobvykle vysoký byl také podíl aktivních účastníků, kteří prezentovali souhrnné přednášky nebo vlastní zkušenosti z klinické praxe či z výzkumné činnosti.

Jak tomu v posledních letech bývá, nejnavštěvovanější byly přednášky a odborná sympozia o idiopatických střevních zánětech a digestivní endoskopii. Úvodní přednášku kongresu přednesl zakladatel screeningu kolorektálního karcinomu v České republice prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D, který shrnul současný stav v této oblasti u nás i ve světě. Alarmující je enormně narůstající incidence zhoubných novotvarů břišní slinivky, která indikuje co nejrychlejší zavedení screeningového programu do klinické praxe. Velké pozornosti se těšily příspěvky předních endoskopických odborníků ohledně provádění vysoce specializovaných endo-terapeutických zákroků, jako je submukózní endoskopická disekce nebo cholangioskopie a endosonograficky navigované endo-terapeutické výkony. Velmi zajímavý byl workshop věnovaný nejčastějším chybám v diagnostice a v terapii trávicích chorob.

Současně s hlavním programem pro lékaře probíhal ve dvou sekcích také program pro sestry a edukační program endoskopický a ultrasonografický pro mladé lékaře. V průběhu kongresu se také setkaly výbory Slovenské a České gastroenterologické společnosti, zasedala slovenská Pracovní skupiny pro IBD a proběhla redakční rada časopisu Gastroenterologie a hepatologie.

Nezbývá než pogratulovat hlavním organizátorům v čele s prof. Tiborem Hlavatým za vytvoření skvělé odborné akce, která vedle přehledu současných poznatků o diagnostice a terapii trávicích a jaterních chorob poskytla dostatečný prostor pro neformální setkání.


prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc., AGAF


Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test