Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(5): 456.

Životné jubileum prof. MUDr. Rudolfa Hyrdela, CSc.+ Pracoviště
V júli tohto roku sa dožil životného jubilea – 70 rokov, významný slovenský gastroenterológ, internista, prednosta Internej kliniky gastroenterologickej Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, prof. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.

Profesor Hyrdel, rodák z Martina, sa narodil 25. júla 1951. V Martine, na lekárskej fakulte aj promoval s vyznamenaním v roku 1975 a Martinu zostal verný počas celej profesionálnej dráhy.

Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpil ako asistent na internú kliniku. Už v prvých rokoch lekárskej praxe si počas pobytov na excelentných pracoviskách v Československu osvojil endoskopické zručnosti, ktoré na klinike ďalej rozvíjal a odovzdával svojim žiakom. V rámci svojej ašpirantúry bol poverený pripraviť rádioimunologické stanovovanie sérového gastrínu. Hlboké vedomosti v oblasti neurohormonálnej sekrécie v gastrointestinálnom trakte využil pri založení a etablovaní celého spektra sekrečných testov, ako je postprandiálny proteínový test, gastrozepínový test na posúdenie bazálneho cholinergného tonusu vágového nervu, inzulínový, sekretínový, kalciový, ako aj glukagónový test na dia­gnostiku Zollingerovho-Ellisonovho syndrómu (gastrinómu).

Svojou odhodlanou prácou sa postupne stal celosvetovo uznávaným odborníkom na neuroendokrinné nádory a rezistentné peptické vredy. Svoju expertízu zdokonalil na zahraničných výskumných pobytoch v Paríži u prof. Bonfisa a Mignona, v Los Angeles u profesora Walsha a v Belgicku u prof. Jansena.

V roku 1990 zaviedol selektívny intraarteriálny sekretínový a kalciový test na lokalizačnú dia­gnostiku neuroendokrinných nádorov (gastrinómy a inzulinómy), a to ako na prvom pracovisku v strednej Európe a zároveň treťom na svete.

Jeho vedecká a pedagogická kariéra je taktiež obdivuhodná, v r. 1988 habilitoval a v r. 2003 bol menovaný za profesora. Je autorom viac ako 450 vedeckých prác, 5 monografií a viac ako 600 vedeckých či odborných prednášok. V roku 1989 sa stal prednostom Internej kliniky gastroenterologickej JLF UK v Martine. Napriek tomu, že sa dominantne venuje gastroenterológii, ostal rozhľadeným internistom so širokým medicínskym záberom. V centre jeho záujmu ostával vždy pacient, čo dokumentuje viac ako 1 700 vyliečených pacientov s rezistentnou vredovou chorobou a vyše 200 pacientov so Zollingerovým-Ellisonovým syndrómom.

Jeho práca bola odmenená početnými oceneniami, poctami a čestnými členstvami v odborných spoločnostiach (čestné členstvo v Českej gastroenterologickej spoločnosti, Slovenskej reumatologickej spoločnosti, Slovenskej internistickej spoločnosti a Slovenskej endokrinologickej spoločnosti). Je laureátom Dérerovej ceny pre najlepšieho internistu v r. 2001 a nositeľom Zlatej medaily Slovenskej lekárskej spoločnosti a Jesseniovej lekárskej fakulty.

Vedecká škola prof. Hyrdela spočíva nielen vo výchove 18 ašpirantov v rámci širokej vedeckej problematiky ulcerogenézy, dyspepsie, neuroendokrinných nádorov, GERD či funkčných porúch tráviaceho traktu, ale predovšetkým vo vybudovaní vedecky a publikačne aktívneho gastroenterologického pracoviska. Svoje vedomosti a endoskopické zručnosti ochotne odovzdával mladším kolegom, vďaka čomu vznikol na Internej klinike gastroenterologickej perspektívny a motivovaný tím pracovníkov, ktorí nadväzujú na jeho dlhoročnú klinickú aj vedeckú prácu.

Vážený pán profesor, dovoľte mi, aby som Vám v mene Vašich najbližších spolupracovníkov poprial pevné zdravie, veľa šťastia a neutíchajúci elán.

Vďačný kolektív Internej kliniky gastroenterologickej JLF UK a UN Martin
doc. MUDr. Peter Bánovčin, PhD.


Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test