Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2016; 70(1): 84.

XXI. Gastrofórum 2016

Iveta Čierna1

+ Pracoviště

Gastrofórum patrí medzi najnavštevovanejšie odborné podujatie gastroenterológov. Konalo sa v termíne 20.–23. januára 2016, tradične v krásnom prostredí Štrbského plesa vo Vysokých Tatrách. Účasť bola početná, registrovaných bolo takmer 400 lekárov. Pre veľký úspech Gastrofóra sa ho zúčastňujú nielen gastroenterológovia, ale aj lekári z iných odborov, ako sú hepatológovia, chirurgovia, patológovia, rádiológovia a všetci tí, ktorým je blízka gastroenterologická problematika.
Napriek tradičnému prostrediu a termínu bolo tento rok XXI. Gastrofórum inovované a predstavilo sa v úplne novej koncepcii. Po iné roky bolo tematicky zamerané na ochorenia jednotlivých orgánov gastrointestinálneho traktu. Nakoľko vývoj a novinky v oblasti gastroenterológie veľmi rýchlo napredujú vo všetkých oblastiach, boli tento rok do programu zaradené všetky hlavné nosné témy gastroenterologickej praxe.
Novinkou tohtoročného Gastrofóra bolo zriadenie „teaching area“. Paralelne s odborným programom pod vedením Endoskopickej sekcie Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti sa konali akreditované workshopy na témy hemostáza, polypektómia, ERCP a kolonoskopia. Každý workshop mal obmedzený počet účastníkov, ktorí boli vopred prihlásení. Účastníci workshopu si mohli prakticky vyskúšať a natrénovať na pripravených modeloch jednotlivé endoskopické techniky, elektrokoaguláciu a hemostázu. Táto inovácia sa stretla s veľkým ohlasom a pozitívnymi referenciami.
Program bol oproti iným rokom zo štyroch dní skrátený na tri dni, o to bol však intenzívnejší. Súčasťou programu boli aj odborné sympózia.
Témami prvého dňa boli ochorenia pažeráku so zameraním na refluxovú chorobu a achaláziu, imunitne mediované a funkčné ochorenia tráviaceho traktu. Témami druhého dňa boli pankreatitídy, akútne stavy spojené s krvácaním, divertikulárna choroba a kolorektálny karcinóm. Posledný deň bola rozoberaná problematika mezenteriálnej ischémie, hepatológie a nešpecifických črevných zápalov.
Prednášky boli kvalitné, s vysokou odbornou úrovňou. Program obohatili nepochybne aj zahraniční prednášajúci z Holandska.
Okrem prednášok boli tento rok prezentované tiež postery. Cenu za najlepší poster získala práca MUDr. Veroniky Suchej s názvom „Thiopurines Undertreatment among Inflammatory Bowel Disease Patients Referred for antiTNF Therapy“.
 
Tohtoročné Gastrofórum v novej koncepcii sa vydarilo, bolo významným odborným aj spoločenským obohatením. Tešíme sa na XXII. Gastrofórum, ktoré sa bude konať 25.–28. januára 2017.
 
MUDr. Iveta Čierna, PhD.
II. detská klinika LF UK a DFNsP
Limbová 1
833 40 Bratislava


iicierna@gmail.com

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test