Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2015; 69(4): 315.

Spolupráce Společnosti pro gastrointestinální onkologii s Českou gastroenterologickou společností

Miroslav Zavoral Orcid.org  1, Štěpán Suchánek Orcid.org  1, Tomáš Grega Orcid.org  2

+ Pracoviště

Společnost pro gastrointestinální onkologii (SGO ČLS JEP) byla založena v lednu 2011 za podpory Nadace Vize 97 Dagmar a Václava Havlových s cílem zlepšit péči o pacienty s nádory gastrointestinálního traktu. Vznik této odborné společnosti byl inspirován činností mezinárodních multidisciplinárních organizací, zejména Mezinárodní aliance proti nádorům trávicí trubice (International Digestive Cancer Alliance – IDCA) a Evropské společnosti digestivní onkologie (European Society of Digestive Oncology – ESDO). Společnost sdružuje odborníky (aktuálně 120 členů) specializující se na problematiku gastrointestinální onkologie. Patří mezi ně gastroenterologové, chirurgové, onkologové, radiologové, patologové a v neposlední řadě i praktičtí lékaři. Členy společnosti jsou přední odborníci v dané problematice, kteří se podílejí na tvorbě doporučených postupů diagnostiky a léčby gastrointestinálních nádorů vycházejících z medicíny založené na důkazech.
Významnou roli hrají gastroenterologové, kteří jsou členy i České gastroenterologické společnosti (ČGS ČLS JEP). Toto personální propojení usnadňuje vzájemnou spolupráci. Na obdobném principu spolupracuje Evropská společnost pro gastrointestinální endoskopii (ESGE) s Evropskou společností digestivní onkologie (ESDO). Jde zejména o pořádání odborných akcí, především postgraduálních kurzů SGO. Mezi významné odborné události organizované oběma českými společnostmi patří zejména Národní kongres o kolorektálním karcinomu, jehož třetí ročník se koná 11. a 12. prosince 2015. Nejvýznamnější akcí v příštím roce bude společně pořádaný multioborový 1. národní kongres gastrointestinální onkologie s mezinárodní účastí. Kromě toho se obě společnosti vzájemně podporují ve vzdělávání gastroenterologické odborné veřejnosti pořádáním pravidelných celonárodních vzdělávacích a diskuzních gastroenterologických dnů v Karlových Varech. Zástupci obou společností se podílejí na organizaci screeningu kolorektálního karcinomu (Rada pro screening kolorektálního karcinomu ČGS ČLS JEP a Komise pro screening kolorektálního karcinomu při MZ ČR). Společným úsilím se daří prosadit lepší podmínky pro endoskopisty provádějící screeningové kolonoskopie (zavedení nových registračních listů, navýšení ocenění screeningových výkonů, proplácení mimo regulaci). Obdobným společným projektem, který právě probíhá, je úprava úhrady gastroenterologických výkonů v rámci DRG systému. Závěrem lze říct, že spolupráce obou odborných společností je díky průniku společných témat velmi přínosná a perspektivní.
 
prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.
Interní klinika 1. LF UK a ÚVN Praha
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
miroslav.zavoral@uvn.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test