Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 175-182.

Snížení dyskomfortu spojeného s kolonoskopií použitím kombinace vodní imerze a insuflace oxidu uhličitého

Přemysl Falt Orcid.org  1, Martin Liberda Orcid.org  2, Vít Šmajstrla Orcid.org  3, Martin Kliment Orcid.org  4, Alice Bártková Orcid.org  3, Josef Tvrdík Orcid.org  5, Petr Fojtík Orcid.org  3, Ondřej Urban Orcid.org  6,7

+ Pracoviště

Souhrn

Cíl studie: Zavádění ve vodní imerzi a insuflace oxidu uhličitého (CO2) jsou alternativní kolonoskopické techniky schopné redukovat dyskomfort pacienta během vyšetření a po něm. Cílem naší studie bylo zjistit, zda je kombinace vodní imerze a insuflace CO2 efektivnější a vede k vyššímu komfortu pacientů než ostatní kolonoskopické techniky.

Metodika: V naší studii bylo celkem 420 pacientů randomizováno do čtyř skupin - zavádění přístroje ve vodní imerzi a vytažení při insuflaci CO2 (voda/CO2), zavádění přístroje ve vodní imerzi a vytažení při insuflaci vzduchu (voda/vzduch), zavádění i vytahování přístroje při insuflaci CO2 (CO2/CO2) a zavádění i vytahování přístroje při insuflaci vzduchu (vzduch/vzduch). Primárním sledovaným cílem byla úspěšnost kolonoskopie při minimální sedaci, která byla definována jako dosažení céka danou technikou bez použití vyšší dávky sedace než počáteční 2 mg midazolamu. Dále byl sledován komfort pacientů během vyšetření a po něm.

Výsledky: Celkem byl analyzován soubor 404 pacientů. Úspěšnost kolonoskopie při minimální sedaci ve vodní větvi (voda/CO2a voda/vzduch) byla 97 % ve srovnání s 83,3 % v plynové větvi (CO2/CO2 a vzduch/vzduch) (p < 0,0001). Bolest a nadýmání při výkonu byly signifikantně nižší ve skupině voda/CO2 než v ostatních skupinách. Dyskomfort během 24 hod po výkonu byl srovnatelný ve skupinách voda/CO2 a CO2/CO2 a signifikantně nižší než ve vzduchových skupinách (voda/vzduch a vzduch/vzduch). Během studie nebyly zaznamenány žádné komplikace.

Závěr: Kombinace vodní imerze a insuflace CO2 se zdá být efektivní a bezpečnou metodou kolonoskopie při minimální sedaci. Celkový dyskomfort pacientů byl významně snížen než při použití jiných technik.

Klíčová slova

insuflace oxidu uhličitého, koloskopie, vodní imerze

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test