Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 175-182.

Snížení dyskomfortu spojeného s kolonoskopií použitím kombinace vodní imerze a insuflace oxidu uhličitého

Přemysl Falt1, Martin Liberda2, Vít Šmajstrla3, Martin Kliment4, Alice Bártková3, Josef Tvrdík5, Petr Fojtík3, Ondřej Urban6,7

+ Pracoviště

Souhrn

Cíl studie: Zavádění ve vodní imerzi a insuflace oxidu uhličitého (CO2) jsou alternativní kolonoskopické techniky schopné redukovat dyskomfort pacienta během vyšetření a po něm. Cílem naší studie bylo zjistit, zda je kombinace vodní imerze a insuflace CO2 efektivnější a vede k vyššímu komfortu pacientů než ostatní kolonoskopické techniky.

Metodika: V naší studii bylo celkem 420 pacientů randomizováno do čtyř skupin - zavádění přístroje ve vodní imerzi a vytažení při insuflaci CO2 (voda/CO2), zavádění přístroje ve vodní imerzi a vytažení při insuflaci vzduchu (voda/vzduch), zavádění i vytahování přístroje při insuflaci CO2 (CO2/CO2) a zavádění i vytahování přístroje při insuflaci vzduchu (vzduch/vzduch). Primárním sledovaným cílem byla úspěšnost kolonoskopie při minimální sedaci, která byla definována jako dosažení céka danou technikou bez použití vyšší dávky sedace než počáteční 2 mg midazolamu. Dále byl sledován komfort pacientů během vyšetření a po něm.

Výsledky: Celkem byl analyzován soubor 404 pacientů. Úspěšnost kolonoskopie při minimální sedaci ve vodní větvi (voda/CO2a voda/vzduch) byla 97 % ve srovnání s 83,3 % v plynové větvi (CO2/CO2 a vzduch/vzduch) (p < 0,0001). Bolest a nadýmání při výkonu byly signifikantně nižší ve skupině voda/CO2 než v ostatních skupinách. Dyskomfort během 24 hod po výkonu byl srovnatelný ve skupinách voda/CO2 a CO2/CO2 a signifikantně nižší než ve vzduchových skupinách (voda/vzduch a vzduch/vzduch). Během studie nebyly zaznamenány žádné komplikace.

Závěr: Kombinace vodní imerze a insuflace CO2 se zdá být efektivní a bezpečnou metodou kolonoskopie při minimální sedaci. Celkový dyskomfort pacientů byl významně snížen než při použití jiných technik.

Klíčová slova

insuflace oxidu uhličitého, koloskopie, vodní imerze

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test