Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2019; 73(3): 193–194.

Rektální léze odstraněná technikou endoskopické submukózní disekce

Martin Bortlík1,2,3

+ Pracoviště

Pacient narozený v roce 1956 podstoupil v říjnu 2015 koloskopické vyšetření pro intermitentní enteroragii. Endoskopický nález v rektu je na obr. 1. Jednalo se o dvě izolované léze, jejichž makroskopický vzhled měl charakter neoplazie. Dolní okraj větší léze charakteru laterally spreading tumor (LST) o velikosti 40 × 20 mm se nacházel na přední stěně rekta 4 cm nad anorektální junkcí, menší léze měla rovněž charakter LST o rozměrech 25 × 20 mm a byla lokalizována na opačné straně přibližně 20 mm orálněji. Morfologický charakter větší léze odpovídal LST non-granulárního typu s pseudodepresí, a budil tudíž významné podezření na možnost submukózní invaze. S ohledem na velikost a charakter léze proto byla k odstranění léze zvolena technika endoskopické submukózní disekce (ESD) [1].
Výkon byl proveden ve druhé době (listopad 2015) standardním způsobem. Po označení okrajů léze koagulačními značkami (obr. 2) byla léze snesena technikou ESD en bloc (obr. 3) a odeslána k histologickému vyšetření. Menší léze lokalizovaná orálněji byla ponechána na místě a její snesení bylo naplánováno na další sezení.
Histologické vyšetření odstraněné léze ukázalo velmi charakteristické změny, které jsou patrny na obr. 4 a 5.

Otázka: Jaká je Vaše diagnóza?
Správná odpověď a komentář na str. 270.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Urban O, Falt P, Fojtik P et al. Comparison of endoscopic mucosal resection and endoscopic submucosal dissection in the treatment of flat neoplastic lesions in the rectum. Gastroent Hepatol 2018; 72(3): 193–198. doi: 10.14735/amgh2018193.

Kreditovaný autodidaktický test