Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

RACIONÁLNÍ ANTIBIOTICKÁ LÉČBA U AKUTNÍ PANKREATITIDY

Julius Špičák Orcid.org  1

+ Pracoviště

Přibližně k polovině úmrtí u akutní pankreatitidy dochází v důsledku infekce, nejčastěji pankreatické nekrózy. Zvažování antibiotické léčby a profylaxe je proto zcela logické. Vývoj pankreatické nekrózy je velmi rychlý, riziko infekce je však v čase kontinuální s vrcholem přibližně ve třetím týdnu onemocnění. Bakterie kolonizující pankreatickou nekrózu pochází ze střevního lumen. Zatímco v 80. a 90. letech převládaly gramnegativní mikroby, zvýšila se v posledních letech účast gram pozitivních koků. K infekci dochází přímým šířením – bakteriální translokací. Antibiotika podávaná u akutní pankreatitidy by tedy měla translokaci suprimovat a požadované vlastnosti by měly zahrnovat účinnost proti předpokládaným patogenům a schopnost penetrovat do pankreatu. Celkově byly publikovány studie o 32 antibioticích, optimální předpoklady vykazují karbapenemy, chinolony a cefoperazon. Bylo publikováno jen několik klinických kontrolovaných studií a jen část z nich s reprezentativním počtem nemocných. Pouze finská studie (cefuroxim) prokázala významné snížení letality, to ovšem nebylo podloženo snížením infekčních komplikací a navíc léčba kontrolní skupiny byla téměř identická. V italské studii (Pederzoli, imipenem) byl v léčené skupině menší počet infekcí bez zásadního ovlivnění letality. Studie z Holandska kombinovala antibiotika podávaná celkově (cefotaxim) s režimem selektivní dekontaminace (colistin, norfloxacin, amfotericin B) – zůstává otázkou, který způsob měl na příznivých výsledcích rozhodující podíl. Kontrolované studie byly hodnoceny ve dvou metaanalýzách – účinnost antibiotické profylaxe byla potvrzena u těžké akutní pankreatitidy při podávání antibiotik o vysoké pankreatické penetraci. Sami jsme se zabývali problematikou antibiotické profylaxe ve dvou kontrolovaných studiích – ani při léčbě ciprofloxacinem s metronidazolem ani při podávání meronemu jsme však redukce příslušných kriterií nedosáhli. Recentně relativizují antibiotickou profylaxi údaje o časté a velmi závažné kandidové superinfekci.

Jaké závěry z toho všeho plynou

1. Přes profylaxi dochází k infekcím často.
2. Nejvhodnější režim není znám – standardy doporučují časné podávání účinného antibiotika v základním schematu po dva týdny, výhradně u nekrotizující pankreatitidy.
3. Prevence kandidové superinfekce není známa.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test