Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2013; 67(5): 399-406.

Prvních 1 000 transplantací jater v IKEM

Pavel Trunečka1, Jiří Froněk2, Libor Janoušek3, Martin Oliverius4, Miloš Kučera3, Eva Kieslichová, Milan Ročeň, Julius Špičák5, Jan Šperl5, Halima Gottfriedová5, Soňa Fraňková5, Pavel Drastich5, Irena Hejlová5, Eva Pokorná, Eva Honsová6, Jan H Peregrin, Věra Lánská7, David Hačkajlo, Lucie Janečková8, Aleš Herman9

+ Pracoviště

Souhrn

V období od 2. dubna 1995 do 13. srpna 2013 bylo vTransplantcentru IKEM provedeno 1 000 ortotopických transplantací jater u 950 příjemců, 559 mužů a 391 žen, ve věku 0,4-74 let. Průměrné stáří pacientů v době zahájení programu bylo 41 let, v roce 2012 (včetně dětských příjemců) 48,8 let. Průměrné MELD/PELD skóre v době zahájení programu činilo 18,5; v roce 2012 16, 3. Průměrná čekací doba na listině se ve sledovaném období zvýšila ze 42,3 dnů na 164,9 dnů. Z uvedeného počtu bylo kombinovaných transplantací játra s ledvinou 28 případů, játra společně s ostrůvky pankreatu dva případy. Vedoucí indikací k první transplantaci jater pro chronická onemocnění byla alkoholická jaterní cirhóza ve 25,4 %, chronická hepatitida C ve 13,5 % a primární sklerozující cholangitida v 11,0 %. Nejčastější indikací k urgentní transplantaci byla akutní forma Wilsonovy choroby jater ve 37 % a fulminantní průběh virové hepatitidy B v 18,5 %. Iniciální imunosuprese byla zajištěna různými kombinacemi, kdy základním lékem byl kalcineurinový inhibitor (99,5 %), z toho cyklosporin A u 266 příjemců, takrolimus u 729 příjemců. Za celé období trvání programu přežívá jeden rok po transplantaci 89,8 %, pět let 83,1 %, 10 let 75,5 % a 15 let 65,2 % příjemců, resp. 86,6 %, 79,4 %, 71,0 % a 60,2 % štěpů (Kaplan-Meierova metoda). Nejlepší přežívání pacientů i štěpů bylo dosaženo u pacientů s biliárními cirhózami, významně lepší oproti ostatním skupinám (p < 0,027). Hlavní příčinou úmrtí v prvním roce po transplantaci (celkem 89 pacientů) byla sepse (20 případů), v následujících letech (104 případů) nádory de novo po transplantaci (19 příjemců). Transplantace jater je velmi účinnou léčebnou metodou, která pacientům s život ohrožujícím jaterním onemocněním zásadním způsobem prodlouží život včetně možnosti plného životního zapojení.

Klíčová slova

imunosuprese, indikace, přežívání, transplantace jater

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test