Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(6): 551–552.

První kongres Beninské společnosti hepatogastroenterologie

Vincent Zoundjiekpon Orcid.org  1

+ Pracoviště

Dne 27. a 28. října 2023 se v kongresovém centru „palais des congrès“ v Cotonou (obr. 1) konal první kongres beninských gastroenterologů, našich přátel. Kongres je druhou významnou vědeckou aktivitou této společnosti, která je jednou z nejmladších gastroenterologických společností na světě. Připomeňme si, že již v květnu v roce 2021 uspořádala národní vědecké dny. Není žádným tajemstvím, že společnost od roku 2015 udržuje úzké vědecké partnerství s Českou gastroenterologickou společností (ČGS), proto je nám velkou ctí, že jsme byli na kongres Hepatogastroenterologickou beninskou společností (SBHGE – Société béninoise d’hépato-gastro-entérologie) pozváni. Českou republiku na kongresu reprezentoval MUDr. Vincent Zoundjiekpon z Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Olomouc. Tento rodák z Beninu (obr. 2) přednesl prezentaci o endoskopické diagnostice tumorů gastrointestinálního traktu (GIT).

Hlavním tématem prvního beninského kongresu, který se konal pod záštitou ministra zdravotnictví Beninu a děkana Lékařské fakulty v Cotonou, byly funkční poruchy trávicího traktu. Dalšími dílčími tématy byly alkoholová hepatopatie, nádory zažívacího traktu a tradiční medicína v hepatogastroenterologii. Zúčastnilo se jí asi 250 účastníků z různých oborů (gastroenterologie, chirurgie, všeobecné lékařství, psychiatrie, lékaři v přípravě k atestaci, zdravotní bratři/sestry a tradiční terapeuti atd.) a ze 7 zemí (Benin, Togo, Mali, Burkina Faso, Pobřeží slonoviny, Guinea, Česká republika). Bylo předneseno 17 přednášek k tématům a dílčím tématům kongresu a 41 diskuzí o lokálních studiích a výzkumu v 5 blocích. Zahajovací konferenci (state of the art) přednesl prezident SBHGE prof. Jean Sehonou o střevním mikrobiomu, klíčovém orgánu pro zdraví (obr. 3). Český zástupce nejen prezentoval svou přednášku, jak již bylo zmíněno výše, ale byl členem vědeckého podvýboru a také moderoval některé bloky. MUDr. Zoundjiekpon představil svým kolegům ze subsaharské frankofonní oblasti Afriky roli základní a pokročilé digestivní endoskopie v diagnostice, léčbě a sledování tumorů GIT.

Všechny bloky a přednášky byly zajímavé. Za zmínku pro českého čtenáře stojí bloky o nádorech trávicího traktu a o tradiční medicíně v gastroenterologii. Celkově je v subsaharské Africe incidence kolorektálního karcinomu a karcinomu jater na 4. a 5. místě. Pro míru mortality jsou nádory jater a žaludku na 2. a 4. místě. Pokud se jedná o Benin (Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN), je incidence nádorů jater na 1. místě (kolem 38,30 %). Druhé místo obsadí kolorektální karcinom (22,8 %), pak následují postupně nádory žaludku (12 %), jícnu (11,4 %), konečníku (1,9 %), tenkého střeva (1,5 %) a pankreatobiliární oblasti (0,7 %). Míra úmrtnosti nádorů GIT v Beninu je 58,4 %, v následujícím pořadí: rakovina jater > tlustého střeva > konečníku > slinivky břišní a jícnu. Průměrný věk výskytu nádorů GIT je 54 ± 14,1 let a dominuje mužské pohlaví. Autoři se domnívají, že hlavní rizikové faktory jsou chronická virová hepatitida B a C, alkoholizmus, cukrovka, obezita, polypy tlustého střeva, kouření, nadměrná konzumace soli a dusičnanů ve stravě. V Beninu chybí údaje o vlivu infekce Helicobacter pylori na vznik rakoviny trávicího traktu. Hlavní výzvy podle prezentujících autorů jsou: prevence (kontrola rizikových faktorů, očkování proti hepatitidě B, screening), zlepšení technické platformy pro diagnostiku a léčbu rakoviny, rozšíření zdravotního pojištění na celou populaci. V bloku tradiční medicíny v gastroenterologii bylo konstatováno, že spolupráce tradiční a konvenční medicíny zlepší kvalitu péče o pacienty s některými diagnózami v hepatogastroenterologii a autoři doporučili více studií, zejména v oblasti toxikologie, ke zkoumání dávkování a toxicity některých produktů na zdraví pacientů.

Na konci prvního dne kongresu se konalo valné shromáždění společnosti, na němž se oficiálně děkovalo českým přátelům z ČGS. Pro beninskou stranu je partnerství mezi ČGS a SBHGE velmi důležité. Byl vznesen požadavek na prohloubení spolupráce v oblasti výzkumu a endoskopie. Prezident SBHGE informoval publikum o Master Class v terapeutické endoskopii, která se bude konat v Beninu v listopadu 2023 (pro frankofonní země) ve spolupráci s přáteli z francouzské společnosti digestivní endoskopie (SFED – Société Française d’Endoscopies Digestives).

Druhý den byl stejně bohatý jako ten první a kongres SBHGE byl oficiálně ukončen krátkou procházkou po promenádě Amazon (obr. 4). Další kongres se bude konat v roce 2025. Beninská společnost SBGHE bude velmi ráda, když se příště kongresu zúčastní více osob z České republiky. Jak řekl viceprezident SBGHE prof. Kpossou, beninsko-české partnerství je pro Benin velmi důležité i z toho důvodu, že Českou republiku dobře zná, neboť se dvakrát zúčastnil kongresů ČGS a navštívil některá endoskopická centra.

MUDr. Vincent Zoundjiekpon


Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test