Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2013; 67(6): 519.

Prof. Jan Lata šedesátníkem

Tomáš Vaňásek1, Ondřej Urban2,3, Petr Hůlek4,5, Petr Dítě6,7

+ Pracoviště

Jako každý rok i letos v rámci 59. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP proběhlo udílení cen společnosti za nejlepší vědeckou publikaci za rok 2012. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 15 publikací ve třech kategoriích, z toho dvě nesplňovaly jednu z podmínek soutěže a byly vyřazeny. Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 21 členů a na sekretariát přišlo celkem 14 obálek s hodnocením.

Výsledky tajného hlasování jsou následující:

Kategorie A - Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF

1. místo: Krhut J, Tintera J, Holy P, Zachoval R, Zvara P. Preliminary Report on the Use of Functional Magnetic Resonance Imaging with Simultaneous Urodynamics to record Brain Activity During Micturition. J Urol 2012; 188: 474-479. IF 4,02

2. místo: Krhut J, Samal V, Němec D, Zvara P. Intradetrusor versus suburothelial onabotuli-numtoxin injections for neurogenic detrusor overactivity: a pilot study. Spinal cord 2012; 50(12): 904-907. doi: 10.1038/sc.2012.7 6. IF 1,802

3. místo: Doležel J, Capak I, Valik D, Miklánek D, Macik D, Pacal M, Stanik M, Jarkovsky J. Effect of ureterointestinal anastomosis on renal function and morbidity in intestinal urinary diversion. Scand J of Urol Nephrol 2012; 18. IF 1,293

4. místo: Louda M, Valis M, Splichalova J, Pacovsky J, Khaled B, Podhola M, Jansa J, Hasenohrlova L, Kunc P, Brodak M. Psychoso-cial implications and the duality of life outcomes for patients with prostate carcinoma after bilateral orchiectomy Neuroendocrinology Letters 2012; 33(8). IF 0,932

Kategorie B - Původní vědecká práce publikovaná v časopisu Česká urologie

1. místo: Čapoun O, Sobotka R, Macek P, Hanuš T. Prediktivní parametry záchytu karcinomu prostaty v saturační biopsii. Ces Urol 2012; 16(3): 163-170.

2. místo: Schmidt M, Mareš J, Jarolím L, Černý M, Veselý Š, Babjuk M. Stanovení exprese SHB v tkáni karcinomu prostaty: využití v diagnostice a prognostice. Ces Urol 2012; 16(1): 58-66.

3. místo: Brodak M, Košina J, Balík M, Hušek P, Holub L, Louda M, Pacovský J. Srovnání laparoskopické a retropubické radikální prostatektomie - zkušenosti z jednoho centra. Ces Urol 2012; 16(4): 222-229.

4. místo: Stránský P, Chudáček Z, Havel V, Eret V, Klečka J, Urge T, Hora M. Možnosti intervenční radiologie při léčbě nádorů ledvin. Ces Urol 2012; 16(1) : 50-57.

5.-6. místo: Brodak M, Košina J, Balík M, Hušek P, Holub L, Pacovský J. První zkušenosti s novým jednostranně ostnatým stehem V-Loc při laparoskopické radikální prostatektomii. Ces Urol 2012; 16(3): 157-162.

5.-6. místo: Hušek P, Pacovský J, Gabalec F, Košina J, Čáp J, Brodak M. Oboustranná adrenalektomie - u pacientů s cushinogovým syndromem při ektopické sekreci ACTH. Ces Urol 2012; 16(1): 67-72.

7. místo: Kočovská P, Eret V, Toufarova P, Chudáček Z, Hora M. Možnosti endoskopického řešení dlouhodobě ponechaných inkrustovaných uretrálních stentů. Ces Urol 2012; 16(2): 101-107.

8. místo: Hrubinová J, Hrubina M, Pangrác J. Urologické komplikace po zavedení močového katétru po náhradách velkých kloubů u mužů. Ces Urol 2012; 16(1): 29-36.

Kategorie C - Monografie nebo postgraduální učební text (v rozsahu minimálně 50 stran s ISBN)

2. místo - Zámečník L, Macek P. Moderní farmakoterapie v urologii. Praha: Maxdorf 2012. ISBN 978-80-7345-276-6

1. a 3. místo nebylo uděleno.

Pravidla pro udílení cen ČUS za nejlepší publikaci, složení komise pro udílení cen ČUS a další podrobnosti jsou dostupné na http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/publikace/.

Výhercům blahopřejeme!

Mgr. Nikol Bartlová
manažer České urologické společnosti ČLS JEP

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test