Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(1): 57-62.

Příprava střeva ke kolonoskopii

Gabriela Vepřeková Orcid.org  1, Štěpán Suchánek Orcid.org  2, Jan Martínek Orcid.org  3,4, Miroslav Zavoral Orcid.org  2

+ Pracoviště

Souhrn

Dostatečná střevní příprava je základní podmínkou úspěšného provedení diagnostického, terapeutického, ale zejména screeningového kolonoskopického vyšetření. V současné době je k dispozici několik režimů střevní přípravy, kdy lze kombinovat základní projímadla (polyetylén glykol, fosfátové soli a solné roztoky) s různými typy pomocných látek (bisacodyl, metoclopramid, simeticon, senna tablety). Žádný z těchto přípravků však není zcela ideální, aby absolutně vyhověl všem požadavkům na adekvátní a bezpečnou střevní očistu. Cílem tohoto článku je shrnout nejnovější poznatky a doporučení v této problematice. Výběrem optimálního režimu střevní přípravy pro konkrétního pacienta můžeme snížit riziko spojené s kolonoskopii i přípravou samotnou, minimalizovat možnost přehlédnutí kolorektálních neoplazií či snížit počet inkompletních výkonů zapříčiněných špatnou střevní přípravou.

Klíčová slova

fosfátové soli, koloskopie, polyetylén glykol, projímadla, screening, screening

Autor studie Rok Počet
nemocných
Porovnávané skupiny Hlavní výstup práce
Lawrance 2011 634 4l PEG vs. 90 ml NaP vs. 300 ml pikosulfát sodný NaP - nejhorší kvalita přípravy při ranním vyšetření, při odpolední kolonoskopii všechny režimy shodné. Pikosulfát sodný a NaP mnohonásobně více poškozují střevní sliznici oproti PEG.
Park et al. 2010 232 4 l PEG vs. 4 l PEG (rozdělená dávka) vs. 250 ml magnezium citrát + 2 l PEG Rozdělená dávka magnesium citrát + 2l PEG - shodná příprava s rozdělenou dávkou 4l PEG. - lépe snášená než 4 l PEG (rozdělené či nikoliv).
Corporaal et al. 2010 350 4 l PEG vs. 2 l PEG + kys. askorbová (ne-/rozdělená dávka) Shodná kvalita přípravy i tolerance. Rozdělená dávka 1+1 l PEG + kys. askorbová je účinnější.
Marmo et al. 2010 868 4 l PEG (ne/rozdělená dávka) vs. 2l PEG + kys. askorbová (ne/rozdělená dávka) 2 l PEG + kys. askorbová - shodná příprava s 4 l PEG, lépe tolerována. Rozdělená dávka obou režimů - lepší příprava.
Tongprasert et al. 2009 124 NaP (rozdělená dávka) vs. NaP (rozdělená dávka) + 250 mg simeticon tbl. Simeticon zlepší přehlednost při kolonoskopii (sníží množství bublinek) ale nezlepší kvalitu přípravy.
Amato et al. 2009 296 2 l PEG (rozdělená dávka) + 144 mg. senna (12 tbl.) vs. 288 mg. senna (rozdělená dávka, celkem 24 tbl.) 2 l PEG + 12 tbl. senna - lepší kvalita přípravy, lépe tolerována (méně častá bolest břicha).
Mishima et al. 2008 613 2 l PEG či 80 mg magnezium citrát vs. 2 l PEG či 80 mg magnezium citrát + itoprid Prokinetika - nezlepší kvalitu přípravy, ale zvýší její komfort
Ell et al. 2008 359 4l PEG (rozdělená dávka) vs. 2l PEG (rozdělená dávka) + kys. askorbová Shodná kvalita přípravy i bezpečnost preparátů. PEG + kys. askorbová je lépe tolerován.
Renaut et al. 2007 73 90 ml NaP vs. 300 ml pikosulfát sodný + magnesium citrát Shodná kvalita přípravy. Pikosulf.+Mg citrát lépe tolerovány.
Ker et al. 2006 300 4 l PEG + čiré tekutiny vs. 2l PEG + 20 mg bisacodyl + čiré tekutiny Shodná kvalita přípravy. 2 l PEG + bisac. lépe tolerován.
Huppertz-Hauss et al. 2005 231 4 1 PEG vs. 2l PEG + 10 mg bisacodyl tbl. vs. 90 ml NaP 4 l PEG a NaP - shodná kvalita přípravy i bezpečnost - u zdravých lidí. 2 l PEG + bisacodyl - horší kvalita přípravy. Shodné postižení střevní sliznice u všech tří režimů. Hypokalémie a hyperfosfatémie po NaP.
Aoun et al. 2005 141 4 1 PEG + čiré tekutiny vs. 4l PEG (rozdělená dávka) + bez dietního omezení Rozdělená dávka PEG - lepší kvalita přípravy. Shodná tolerance přípravy i mn. nežádoucích účinků.
Barclay et al. 2004 256 90 ml NaP (rozdělená dávka: 2x 45ml) vs. 135 ml NaP (rozdělená dávka: 3x45 ml ) 135 ml NaP - lepší příprava, bez vyššího rizika komplikací, hůře tolerována.
Law et al. 2004 299 2-4 l PEG vs. 45 ml NaP vs. 90 ml NaP (rozdělená dávka) 2x 45ml NaP - nejlepší kvalita přípravy, lépe tolerována.
Schmidt et al. 2004 400 300 ml pikosulfát sodný vs. 90 ml NaP Shodná kvalita střevní přípravy. Pikosulfát sodný lépe tolerován.
El-Sayed et al. 2003 187 3 l PEG + čiré tekutiny vs. 3l PEG (rozdělená dávka) + bisacodyl + minimální dietní opatření Rozdělená dávka PEG - lepší příprava a lépe tolerována
Balaban et al. 2003 101 90 ml NaP (rozdělená dávka) vs. 40 tbl NaP (rozdělená dávka) Roztok NaP - lepší kvalita přípravy, lépe tolerován.
Poon et al. 2002 200 2 l PEG vs. 90 ml NaP Shodná kvalita přípravy i tolerance přípravy nemocnými.
Kastenberg et al. 2001 845 4 l PEG vs. 40 tbl NaP Shodná kvalita přípravy. NaP tbl. Lépe tolerovány.
Martínek et al. 2001 186 4 l PEG s/bez cisapridu vs. 90 ml NaP s/bez cisapridu Cisaprid nezlepší střevní přípravu. NaP lépe tolerován. PEG lepší kvalita přípravy
Young et al. 2000 323 2 l PEG + 15 mg bisacodyl tbl. vs. 90 ml NaP NaP - lepší příprava, lépe tolerován

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test