Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2020; 74(4): 319–326. doi:10.14735/amgh2020319.

Použitelnost Glasgow-Blatchford skóre při predikci nízkorizikových pacientů s krvácením do horní části gastrointestinálního traktu – první data z České republiky

Pavla Tesaříková1,2, Lumír Kunovský3,4, Alena Trnová5, Petra Kovalčíková6, Oldřich Stibůrek7, Jan Trna8

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod:
Krvácení do horního gastrointestinálního traktu (GIT) patří mezi život ohrožující stavy, které vyžadují aktivní přístup a dynamický management akutní péče. Gastroskopie představuje zásadní diagnostický a terapeutický krok. Bohužel mnoho menších nemocnic nemá možnost provést gastroskopii mimo pracovní dobu. Glasgow-Blatchford skóre (GBS) představuje nástroj umožňující odhad vývoje stavu pacienta s krvácením do horního GIT. Evropská guidelines doporučují ambulantní řešení pacientů s GBS rovno 0 nebo 1. Cílem naší studie bylo posoudit použitelnost GBS na české populaci a zhodnotit bezpečnost vyšší hranice GBS pro řešení pacientů v ambulantním režimu.
Metody:
Retrospektivní sběr dat pacientů, kteří byli hospitalizováni a endoskopováni v Nemocnici Boskovice pro symptomy krvácení z horního GIT od října 2018 do prosince 2019.
Výsledky:
Data hodnotící celkový průběh onemocnění naznačují, že optimální GBS pro stanovení pacienta s nízkým rizikem je ≤ 3, ale s přihlédnutím k endoskopickým nálezům lze za bezpečné pro ambulantní léčbu považovat GBS ≤ 2. GBS ≥ 10 pak předpovídá závažný celkový průběh nemoci a závažné endoskopické nálezy.
Závěr:
Dle našich dat lze zvýšit hodnotu GBS na 2 pro ambulantní řešení pacientů, což by mohlo snížit délku hospitalizace a tlak na urgentní endoskopie. Tyto závěry je nutné ověřit dalším výzkumem – ideálně multicentrickou prospektivní studií s velkým množstvím analyzovaných pacientů.

Klíčová slova

gastrointestinální krvácení, gastroskopie, Glasgow-Blatchford skóre, stratifikace rizika, snížení nákladů, ambulantní

Článek je v angličtině, prosím přepněte si do anglické verze.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Oakland K. Changing epidemiology and etiology of upper and lower gastrointestinal bleeding. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2019; 42–43: 101610. doi: 10.1016/j.bpg.2019.04.003.
2. Banister T, Spiking J, Ayaru L. Discharge of patients with an acute upper gastrointestinal bleed from the emergency department using an extended Glasgow-Blatchford Score. BMJ Open Gastroenterol 2018; 5 (1): e000225. doi: 10.1136/bmjgast-2018-000225.
3. Lau JY, Yu Y, Tang RS et al. Timing of endoscopy for acute upper gastrointestinal bleeding. N Engl J Med 2020; 382 (14): 1299–1308. doi: 10.1056/NEJMoa1912484.
4. Monteiro S, Gonçalves TC, Magalhães J et al. Upper gastrointestinal bleeding risk scores: who, when and why? World J Gastrointest Pathophysiol 2016; 7 (1): 86–96. doi: 10.4291/wjgp.v7.i1.86.
5. Shafaghi A, Gharibpoor F, Mahdipour Z et al. Comparison of three risk scores to predict outcomes in upper gastrointestinal bleeding; modifying Glasgow-Blatchford with albumin. Rom J Intern Med 2019; 57 (4): 322–333. doi: 10.2478/rjim-2019-0016.
6. Chatten K, Purssell H, Banerjee AK et al. Glasgow Blatchford Score and risk stratifications in acute upper gastrointestinal bleed: can we extend this to 2 for urgent outpatient management? Clin Med (Lond) 2018; 18 (2): 118–122. doi: 10.7861/clinmedicine.18-2-118.
7. Blatchford O, Murray WR, Blatchford M. A risk score to predict need for treatment for upper-gastrointestinal haemorrhage. Lancet 2000; 356 (9238): 1318–1321. doi: 10.1016/S0140- 36 (00) 02816-6.
8. Gralnek IM, Dumonceau JM, Kuipers EJ et al.Diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy 2015; 47 (10): a1–a46. doi: 10.1055/s-0034-1393172.
9. Kim MS, Choi J, Shin WC. AIMS65 scoring system is comparable to Glasgow-Blatchford score or Rockall score for prediction of clinical outcomes for non-variceal upper gastrointestinal bleeding. BMC Gastroenterol 2019; 19 (1): 136. doi: 10.1186/s12876-019-1051-8.
10. Bakhtavar HE, Morteza Bagi HR, Rahmani F et al. Clinical scoring systems in predicting the outcome of acute upper gastrointestinal bleeding; a narrative review. Emerg (Tehran) 2017; 5 (1): e36.
11. Oakland K. Changing epidemiology and etiology of upper and lower gastrointestinal bleeding. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2019; 42–43: 101610. doi: 10.1016/j.bpg.2019.04.003.
12. Aquarius M, Smeets FG, Konijn HW et al. Prospective multicenter validation of the Glasgow Blatchford bleeding score in the management of patients with upper gastrointestinal hemorrhage presenting at an emergency department. Eur J Gastroenterol Hepatol 2015; 27 (9): 1011–1016. doi: 10.1097/MEG.0000000000000402.
13. Recio-Ramírez JM, Sánchez-Sánchez MP, Peña-Ojeda JA et al. The predictive capacity of the Glasgow-Blatchford score for the risk stratification of upper gastrointestinal bleeding in an emergency department. Rev Esp Enferm Dig 2015; 107 (5): 262–267.
14. Stephens JR, Hare NC, Warshow U et al. Management of minor upper gastrointestinal haemorrhage in the community using the Glasgow Blatchford Score. Eur J Gastroenterol Hepatol 2009; 21 (12): 1340–1346. doi: 10.1097/MEG.0b013e3 2831bc3ec.
15. Srirajaskanthan R, Conn R, Bulwer C et al. The Glasgow Blatchford scoring system enables accurate risk stratification of patients with upper gastrointestinal haemorrhage. Int J Clin Pract 2010; 64 (7): 868–874. doi: 10.1111/j.1742-1241.2009. 02267.x.
16. Masaoka T, Suzuki H, Hori S et al. Blatchford scoring system is a useful scoring system for detecting patients with upper gastrointestinal bleeding who do not need endoscopic intervention. J Gastroenterol Hepatol 2007; 22 (9): 1404–1408. doi: 10.1111/j.1440-1746.2006.04762.x.
17. Schiefer M, Aquarius M, Leffers P et al. Predictive validity of the Glasgow Blatchford Bleeding Score in an unselected emergency department population in continental Europe. Eur J Gastroenterol Hepatol 2012; 24 (4): 382–387. doi: 10.1097/MEG.0b013e3283505965.
18. Ko IG, Kim SE, Chang BS et al. Evaluation of scoring systems without endoscopic findings for predicting outcomes in patients with upper gastrointestinal bleeding. BMC Gastroen-terol 2017; 17 (1): 159. doi: 10.1186/s12876-017-0716-4.
19. Lu M, Sun G, Huang H et al. Comparison of the Glasgow-Blatchford and Rockall Scores for prediction of nonvariceal upper gastrointestinal bleeding outcomes in Chinese patients. Medicine (Baltimore) 2019; 98 (21): e15716. doi: 10.1097/MD.0000000000015716.
20. Lim LG, Ho KY, Chan YH et al. Urgent endoscopy is associated with lower mortality in high-risk but not low-risk nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Endoscopy 2011; 43 (4): 300–306. doi: 10.1055/s-0030-1256110.
21. Stanley AJ, Laine L, Dalton HR et al. Comparison of risk scoring systems for patients presenting with upper gastrointestinal bleeding: international multicentre prospective study BMJ 2017; 356: i6432. doi: 10.1136/bmj.i6432.
22. Koller T, Sekáč J, Huorka M et al. Prognostické faktory a načasovanie endoskopie u akútneho nevarikózneho krvácania z horného gastrointestinálneho traktu. Gastroent Hepatol 2011; 65 (5): 286–293.
23. Dítě P, Novotný I, Kroupa R et al. Akutní nevarikózní krvácení do horní čísti trávicího traktu. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2007; 61 (1): 6–10.

Kreditovaný autodidaktický test