Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2013; 67(3): 188-193.

Multiband mukozektómia včasného spinocelulárneho karcinomu pažeráka

Rastislav Husťak1,2,3, Petr Fojtík Orcid.org  4, Martin Kliment Orcid.org  5, Přemysl Falt Orcid.org  6, Martin Hanousek Orcid.org  4, Eva Kundrátová Orcid.org  7, Ivan Ferák Orcid.org  8, Vincent Zoundjiekpon Orcid.org  9

+ Pracoviště

Souhrn

Aj keď kvalita liečby skvamocelulárneho karcinomu pažeráka je v našich krajinách na vysokej úrovni, stále zaostáváme v záchyte jeho včasných stádií, nakoµko u váčšiny prípadov v čase endoskopického vyšetrenia je ochorenie už v pokročilom stádiu. V případe superficiálnych neoplazií GIT je základným predpokladom pre úspešnú endoskopickú liečbu, aby potenciálna mortalita sprevádzajúca chirurgický výkon bola vyššia než riziko úmrtia na disseminované ochorenie. Pri povrchových neopláziach sa jedná hlavně o lymfatické postihnutie. Rozhodujúcou a smerodajnou sa javí depistáž rizikových skupin populácie. Formou kazuistiky prezentujeme případ pacientky so záchytom včasného skvamocelulárneho karcinomu pažeráka Mečeného endoskopickou resekciou využívajúc multiband techniku. Táto metoda je relativné jednoduchá a v naších podmienkach dostupná. Představuje alternativu formy endoskopickej resekčnej techniky oproti zaužívanej mukozálnej resekcii realizovanej pomocou nadstavca, tzv. capu.

Klíčová slova

grade intraepiteliálna neoplázia, high, multiband mukozektómia, skvamocelulárny karcinom pažeráka

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test