Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

KRVÁCENÍ DO GITU U BENIGNÍCH TUMOR? TENKÉHO STŘEVA

Miroslav Zavoral Orcid.org  1

+ Pracoviště

Tumory tenkého střeva představují 5 % nádorů tenkého střeva. Jsou druhou nejčastější příčinou skrytého gastrointestinálního krvácení, zahrnujícího 5–10 % všech krevních ztrát.

2/3 z nich jsou maligní.Benigní tumory tenkého střeva se dělí na epitelové a nepiteleové. Epitelové nádory představují adenomy. Neepitelové i nádorové formace zahrnují benigní varianty vaskulárních nebo gastrointestinálních stromálních tumorů, tzv. GIST. Stromální tumory se liší podle převažující přítomností buněk hladkého svalstva či nervových elementů. V sestavě 258 pacientů s provedenou push enteroskopií jsme prokázali 7 klinicky manifestních benigních nádorů (2 adenomy, 2 vaskulární tumory a 3 gastrointestinální stromální tumory).

Všechny námi zjištěné klinicky zřejmé benigní nádory se manifestovaly krvácením, které bylo ve 3 případech život ohrožující. V rozporu s literálními údaji však nebyla v popředí obstrukční symptomatologie. Nejednalo se o nemocné mladšího věku, tzn. osoby pod 50 let.

6 pacientů bylo úspěšně operováno, 1 nemocná ve vysokém věku operaci odmítla. V šesti případech se podařil přímý průkaz nádoru push enteroskopií. U zbývajícího pacienta byl tumor lokalizovaný v proximálním jejunu zobrazen angiograficky. Kasplovou enteroskopii jsme provedli u jednoho pacienta a tumor se nepodařilo prokázat.

Záměrem našeho sdělení je upozornit na nutnost co nejrychlejší diagnostiky skrytého gastroeintestinálního krvácení, jehož zdrojem mohou být benigní, tj. i kurabilní nádorové leze tenkého střeva.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test