Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(4): 362.

Kreditovaný autodidaktický test: klinická a experimentální gastroenterologie 2021

Tomáš Hucl Orcid.org  1

+ Pracoviště

1. Pacienti s covid-19 infekcí mají sérovou hladinu amylázy:
a) vždy vyšší
b) vždy v normě
c) nelze ji stanovit pro interferenci s viremií
d) často vyšší
 
2. Svalová deplece je u kandidátů transplantace jater:
a) vždy přítomna
b) vzácně přítomna
c)
neovlivňuje peritransplantační průběh
d) nemá vliv na prognózu pacientů
 
3. Heydeho syndrom není charakterizován:
a) aortální stenózou
b) von Willebrandovým syndromem
c) angiodysplaziemi tenkého střeva
d) aortální insuficiencí
 
4. Kauzální léčba Hyedeho syndromu spočívá v:
a) podání koagulačních faktorů
b) léčbě aortální stenózy
c) ošetření angiodysplazií argon plazma koagulací
d) ošetření angiodysplazií klipy
 
5. Protilátky proti laminarinu jsou u pacientů s kolorektálním karcinomem:
a) nižší než u kontrol
b) stejné jako u kontrol
c) vyšší než u kontrol
d) žádná odpověď není správná
 
6. Mezi typické projevy postižení zažívacího traktu při CMV nemoci nepatří:
a) krvácení u tenkého střeva
b) průjem
c) bolest břicha
d) horečka
 
7. Mezi modality léčby krvácení  ze střeva při CMV nemoci  nepatří:
a) protivirová léčba
b) endoskopické ošetření
c) radiologické ošetření
d) imunosupresivní léčba
 
8. Abnormální jícnový manometrický nález je u Parkinsonovy choroby přítomen:
a) pouze v případě dysfagie
b) často i při absenci dysfagie
c) vždy
d) pouze u pacientů bez léčby
 
9. Pro postižení gastrointestinálního traktu u AA amyloidózy neplatí:
a) amyloid je uložen ve sliznici
b) může být asymptomatické
c) nejčastěji postihuje duodenum
d) je vždy symptomatické
 
10. Mezi klinické projevy postižení gastrointestinálního traktu u AA amyloidózy nepatří:
a) krvácení
b) malabsorpce
c) poruchy motility
d) chronická pankreatitida

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test