Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(4): 365.

Kreditovaný autodidaktický test: klinická a experimentální gastroenterologie+ Pracoviště

1. Sarkopenie znamená:

a) snížení množství svalové hmoty
b) snížení svalové funkce
c) vyskytuje se asi u poloviny pacientů s jaterní cirhózou na čekací listině k transplantaci
d) a–c jsou správně


2. Mezi příznaky syndromu křehkosti nepatří:

a) pokles svalové síly
b) úbytek svalové hmoty
c) snížené množství energie
d) pokles fyzické zdatnosti


3. Časná fáze Crohnovy choroby není definována:

a) délkou trvání choroby méně než 18 měsíců od dia­gnózy
b) absencí předchozí či současné léčby imunomodulátory
c) absencí předchozí či současné léčby bio­logiky
d) absencí předchozí či současné léčby aminosalicyláty 


4. Ustekinumab je monoklonální protilátka, pro kterou neplatí:

a) jedná se o protilátku proti IL-12
b) jedná se o protilátku proti IL-23
c) s jednoznačně prokázaným účinkem u časné fáze Crohnovy choroby
d) jedná se o humánní protilátku typu IgG1


5. Riziko vzniku kolorektálního karcinomu u pacientů po transplantaci jater:

a) je nejvyšší u pacientů s PSC/UC
b) není nejspíše ovlivněné kouřením
c) není nejspíše ovlivněné rodinnou anamnézou
d) je zcela srovnatelné s obecnou populací


6. Kolorektální karcinom po transplantaci jater:

a) se prakticky nevyskytuje
b) se vyskytuje mírně častěji než v obecné populaci
c) se vyskytuje 10krát častěji než v obecné populaci
d) nemůže být léčen chemoterapií pro podávanou imunosupresi


7. Pro rektokélu platí:

a) podle lokalizace ji dělíme na ventrální a dorzální
b) podle lokalizace ji dělíme na laterální a mediální
c) dorzální se vyklenuje do rektovaginálního prostoru
d) ventrální se vyklenuje do presakrálního prostoru


8. Mezi vyšetření užívaná k dia­gnostice poruch pánevního dna nepatří:

a) anorektální manometrie
b) anorektální sonografie
c) defekografie
d) koloskopie


9. Mezi vyšetřovací metody poruch motility žaludku nepatří:

a) elektrogastrografie
b) scintigrafie žaludku
c) endoFLIP
d) žaludeční pH-metrie


10. Ketamin podaný v intramuskulární injekci u experimentálního prasete:

a) ovlivňuje myoelektrickou aktivitu žaludku
b) neovlivňuje myoelektrickou aktivitu žaludku
c) může být bez obav používán při studiu gastrointestinální motility u prasat
d) se u experimentálních prasat v premedikaci nepoužívá

Kreditovaný autodidaktický test