Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(1): 69.

Kreditovaný autodidaktický test: IBD+ Pracoviště

1. Pro tzv. neurogenní střevo je charakteristické:

a) průjem a inkontinence 
b) zácpa a inkontinence
c) samotná inkontinence
d) zvracení a paralytický ileus


2. U pacientek s IBD je léčba vedolizumabem v graviditě:

a) nevhodná, není však kontraindikovaná
b) kontraindikovaná po celou dobu těhotenství
c) kontraindikovaná ve třetím trimestru
d) bezpečná pro matku i plod


3. Biosimilární bio­logika lze u pacientů s IBD vzájemně zaměnit:

a) pokud jde o první linii léčby
b) kdykoliv se souhlasem pacienta
c) pouze v prvním roce léčby
d) kdykoliv i bez souhlasu pacienta


4. Adenokarcinom tlustého střeva z prstenčitých buněk je:

a) vzácným typem nádoru v běžné populaci u pacientů s IBD
b) relativně častou komplikací ulcerózní kolitidy
c) častým typem kolorektálního karcinomu
d) běžným typem nádoru u pacientů s Crohnovou chorobou rekta


5. Koncentrace vedolizumabu v pupečníkové krvi novorozence exponovaného tomuto léku v graviditě jsou obvykle:

a) až pětinásobné ve srovnání s koncentrací v krvi matky
b) vždy stejné jako koncentrace v krvi matky
c) nižší než koncentrace v krvi matky v době porodu
d) nedetekovatelné, protože vedolizumab neprochází placentou


6. Které tvrzení o bio­similárních lécích je pravdivé:

a) bio­similární bio­logika jsou více imunogenní a vyvolávají častěji alergické reakce ve srovnání s originálními léky
b) jejich klinická účinnost a bezpečnost se neliší od originálního léku
c) jejich podávání v dětské populaci je zakázáno
d) mohou být podávány pouze současně s azathioprinem


7. Při poranění páteře dochází k rozvoji horních symptomů (zpomalení pasáže jícnem a žaludkem, event. i porucha poly­kání) při lokalizaci míšní léze nad:

a) Th3
b) Th5
c) L1
d) Th1


8. Lékem první volby v terapii komplexních perianálních píštělí u pacientů s Crohnovou chorobou je:

a) infliximab
b) vedolizumab
c) tofacitinib
d) azathioprin


9. Změna fenotypu IBD z UC na CD je u pacientů po proktokolektomii s IPAA:

a) naprosto výjimečná
b) častá, dochází k ní u více než poloviny pacientů
c) relativně častá, postihuje až 20 % pacientů
d) vždy známkou chybně stanovené původní dia­gnózy UC


10. Kortikodependence u pacientů s IBD je definována jako:

a) stav, kdy dávku prednisonu nelze snížit pod 5 mg/d během 3 týdnů od zahájení léčby
b) stav, kdy dojde k relapsu UC do 3 roků od ukončení léčby systémovými kortikoidy
c) stav, kdy musí být pacient léčen systémovými kortikoidy alespoň 3 měsíce v roce
d) stav, kdy dávku prednisonu nelze snížit pod 10 mg/d během 3 měsíců od zahájení léčby, nebo dojde k relapsu UC do 3 měsíců od ukončení léčby systémovými kortikoidy


Kreditovaný autodidaktický test