Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(2): 172.

Kreditovaný autodidaktický test: hepatologie 2023+ Pracoviště

1. Pacienti s neléčenou tyrosinemií I. typu umírají v mladém věku především na:

a) jaterní selhání
b) neurologické komplikace
c) hepatocelulární karcinom
d) všechny odpovědi jsou správné


2. V důsledku příjmu alkoholu dochází v lidském organizmu:

a) ke zvýšení plazmatických hladin noradrenalinu a adrenalinu
b) ke snížení plazmatických hladin noradrenalinu a adrenalinu
c) k žádné změně v sympatickém nervovém systému nedochází
d) ke zvýšení plazmatických hladin noradrenalinu a snížení hladin adrenalinu


3. Prevalence obezity pediatrické populaci ve střední Evropě se pohybuje (v závislosti na pohlaví):

a) pod 8 %
b) mezi 8 a 12 %
c) mezi 11,8 a 19,2 %
d) přesahuje 20 %


4. Vyšší obvod pasu u pediatrické populace:

a) je nezávislým prediktorem rizika inzulinové rezistence
b) je spjat s vyšším rizikem vzniku jaterní fibrózy
c) je nezávislým prediktorem rizika NAFLD u dětí
d) všechny odpovědi jsou správné


5. Nejvhodnější metodou k posouzení jaterní fibrózy u dětí je v dnešní době:

a) jaterní biopsie
b) jaterní elastografie
c) stanovení jaterních testů
d) hepatorenální index


6. Fruktóza:

a) je považována za vhodnější sladidlo než sacharóza
b) v játrech vede k významné lipogenezi a přispívá k rozvoji obezity
c) dnes se již nepoužívá
d) ani jedna odpověď není správná


7. Zvýšený podíl „ultra-processed foods“ (UPF) ve stravě:

a) není v našich podmínkách významným zdravotním faktorem
b) je spjat s 8% zvýšením rizika pro kardiovaskulární onemocnění
c) je spjat s 11% zvýšením rizika pro cerebrovaskulární onemocnění
d) je spjat s 29% zvýšením rizika pro kardiovaskulární onemocnění a 34% zvýšením rizika pro cerebrovaskulární onemocnění


8. Telemedicína u pacientů s pokročilou jaterní chorobou:

a) lze využít především ke sledování vitálních funkcí a klinických parametrů
b) využívá se především ke sledování laboratorních parametrů
c) její využití vede k redukci počtu epizod dekompenzace cirhózy a redukci počtu rehospitalizací
d) správné jsou odpovědi a + c


9. Autoimunitní pankreatitida u dětí:

a) se rozlišuje podobně jako u dospělých na 2 typy
b) vyžaduje v rámci diagnostického procesu cytologické/histologické vyšetření
c) léčí se kortikoidy s postupným snižováním dávky
d) je vždy provázena zvýšením sérových hodnot IgG4


10. V léčbě aktivní luminální Crohnovy choroby u dětí:

a) je metodou volby exkluzivní enterální výživa
b) je vhodnou variantou dieta založená na vyloučení konkrétních potravin
c) kortikoidy se zvažují jen při nemožnosti použití exkluzivní enterální výživy
d) všechny odpovědi jsou správné


Kreditovaný autodidaktický test