Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(6): 566.

Kreditovaný autodidaktický test: dětská gastroenterologie a hepatologie / bariatrie a obezitologie+ Pracoviště

1. Jaký jiný orgán kromě ledvin může závažně postihovat AR polycystóza ledvin:
a) mozek
b) tlusté střevo
c) kůži
d) játra


2. Jaké jsou projevy portální hypertenze u pacientů s AR polycystózou ledvin:
a) krvácení z jícnových varixů
b) hepatosplenomegalie
c) trombocytopenie
d) vše uvedené


3. Kdy by měly děti s IBD omezit fyzickou aktivitu:
a) vždycky při diagnóze tohoto onemocnění
b) v remisi onemocnění
c) při extraintestinálních (např. kloubních) projevech
d) nikdy


4. U dětí je častou příčinou cirhózy jater:
a) biliární atrezie
b) hepatitida C
c) Wilsonova nemoc
d) poškození při užívání alkoholu


5. Co znamená zkratka ERAS:
a) intenzivní péče po chirurgických operacích
b) lokální anestezie
c) postup vedoucí ke zrychlenému zotavení po chirurgických výkonech
d) jednodenní chirurgie


6. Patří obezita mezi onemocnění:
a) ne, obezita je způsobena slabou vůlí jedince
b) obezita je chronické onemocnění
c) obezita je důsledkem jiných onemocnění
d) obezita není onemocnění


7. Obezita je často spojena s:
a) atopickým ekzémem
b) tinnitem
c) lékovými alergiemi
d) diabetem 2. typu


8. Výrazných a dlouhodobých hmotnostních redukcí lze nejčastěji dosáhnout:
a) multidisciplinárním přístupem k terapií (obezitolog, bariatrický chirurg, gastroenterolog, psycholog, nutriční terapeut)
b) ketodietami
c) intenzivním cvičením
d) hladovkami


9. Lze farmakoterapii/podávání antiobezitik kombinovat s bariatricko-metabolickými operacemi:
a) je to kontraindikováno
b) tato kombinace je neúčinná pro změny GIT v důsledku operace
c) u části pacientů je tato kombinace velmi výhodná
d) pouze ve zcela výjimečných případech


10. Endoskopicky lze provést bariatricko-metabolické zákroky:
a) některé typy výkonů lze v indikovaných případech s výhodou provést endoskopicky
b) endoskopie není vhodná pro léčbu obézních nemocných
c) endoskopicky je možná pouze implantace intragastrického balonu
d) všechny bariatricko-metabolické zákroky lze provést také endoskopicky

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test