Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2013; 67(6): 462-467.

Kolonoskopie ve vodní imerzi s použitím chladné vody – dvojitě zaslepená, randomizovaná studie

Přemysl Falt1, Vít Šmajstrla2, Petr Fojtík2, Josef Tvrdík3, Ondřej Urban4,5

+ Pracoviště

Souhrn

Použití vodní imerze při zavádění kolonoskopu je schopno snížit dyskomfort pacientů během kolonoskopie. Ve většině publikovaných studií byla použita teplá voda. Použití vody pokojové teploty je v praxi technicky méně náročné a průkaz srovnatelné efektivity by mohl podpořit použití vodní imerze v běžné endoskopické praxi.

Metodika: Ve dvojitě zaslepené studii bylo celkem 201 pacientů náhodně zařazeno buďdo skupiny kolonoskopie ve vodní imerzi s použitím chladné vody (20-24 °C), nebo do skupiny s použitím teplé vody (37 °C). Primárním cílem studie byl čas do intubace céka.

Výsledky: Čas intubace céka byl srovnatelný; 6,9 ± 3,5 min ve větvi s chladnou vodou vs 7,0 ± 3,4 min ve větvi s teplou vodou (p = 0,64). Úspěšnost kolonoskopie při minimální sedaci (89,1 % při chladné vodě vs 90 % při teplé vodě; p = 1,00) a dyskomfort během kolonoskopie (p = 0,51) nebyly odlišné. Všechny ostatní parametry kromě častější potřeby zevní komprese břicha ve větvi s chladnou vodou (p = 0,04) byly srovnatelné - celkový čas, úspěšnost intubace terminálního ilea, detekce adenomů, délka zavedeného přístroje, objem spotřebované vody, nutnost komprese břicha a nestandardní polohy pacienta, obtížnost vyšetření z pohledu endoskopisty a teplotní vjemy pacientů.

Závěr: Ve srovnání s vodní imerzi s teplou vodou nedošlo při použití chladné vody ke změně času do intubace céka. Ostatní charakteristiky s výjimkou potřeby komprese břicha byly také srovnatelné. Kolonoskopie ve vodní imerzi s použitím chladné vody se zdá být srovnatelnou a technicky méně náročnou alternativou vodní imerze s teplou vodou.

Klíčová slova

chladná voda, koloskopie, kolorektální karcinom, vodní imerze

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test