Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2015; 69(2): 116–120. doi:10.14735/amgh2015116.

Funkční varianty genů pro metaloproteinázy MMP 1 a MMP 7 nesouvisejí se závažností portální hypertenze u pacientů s cirhózou

Radan Brůha1, Marie Jáchymová, Karel Dvořák2, Petr Urbánek3, Tomislav Švestka, Libor Vítek, Jaromír Petrtýl1, Martin Wasserbauer4

+ Pracoviště

Souhrn

Cirhóza je konečné stadium chronického onemocnění jater. Vysoká morbidita a mortalita souvisejí zejména s komplikacemi vyplývajícími z portální hypertenze. Remodelace fibrotické tkáně prostřednictvím matrixových metaloproteináz (MMP) je permanentní proces, který u pacientů s cirhózou vede k cirhotické přestavbě. Cílem studie bylo posoudit význam funkčních variant genů pro metalproteinázy MMP‑1 a MMP‑7 u pacientů s cirhózou a posoudit jejich souvislost s portální hypertenzí. Pacienti a metody: 179 pacientů s jaterní cirhózou (střední věk 55,2 ± 11,6 let) bylo vyšetřeno na přítomnost funkčních variant genů pro MMP‑1 (-A; rs1799750) a MMP‑7 (G/A; rs17884789). U všech pacientů bylo provedeno měření gradientu tlaku v jaterních žilách, laboratorní a ultrazvukové vyšetření. Pro porovnání frekvence výskytu alel s pacienty s cirhózou zařazenými do studie byla pro zdravou populaci použita data z odborné literatury. Výsledky: Frekvence výskytu genotypů rs1799750 (1G‑1G 25 %, 1G‑2G 56 %, 2G‑2G 22 %) u pacientů s cirhózou jater a u zdravé populace se neliší (p > 0,05). V případě genu pro MMP‑7, byl u našich pacientů pro variantu rs17884789 zjištěn jeden genotyp (wild typ GG). Nebyla zjištěna souvislost mezi frekvencí výskytu zkoumaných genotypů a závažností portální hypertenze nebo hodnotou Child‑Pughova nebo MELD skóre. Závěr: Funkční varianty MMP‑1 a MMP‑7 nemají souvislost s portální hypertenzí u pacientů s cirhózou jater.

Klíčová slova

cirhóza, fibróza, genetický polymorfizmus, matrixová metaloproteináza 1, matrixová metaloproteináza 7, portální hypertenze

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Bosch J, García‑Pagán JC. Complications of cirrhosis I. Portal hypertension. J Hepatol 2000; 32 (1 Suppl): 141–156.
2. Guo J, Friedman SL. Hepatic fibrogenesis. Semin Liver Dis 2007; 27(4): 413–426.
3. Consolo M, Amoroso A, Spandidos DA et al. Matrix metalloproteinases and their inhibitors as markers of inflammation and fibrosis in chronic liver disease (Review). Int J Mol Med 2009; 24(2): 143–152.
4. Arthur MJ. Fibrogenesis II. Metalloproteinases and their inhibitors in liver fibrosis. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2000; 279(2): G245–G249.
5. Huang CC, Chuang JH, Chou MH et al. Matrilysin (MMP‑7) is a major matrix metalloproteinase upregulated in biliary atresia‑associated liver fibrosis. Mod Pathol 2005; 18(7): 941–950.
6. Amalinei C, Caruntu ID, Giusca SE et al. Matrix metalloproteinases involvement in pathologic conditions. Rom J Morphol Embryol 2010; 51(2): 215–228.
7. Hung TM, Chang SC, Yu WH et al. A novel nonsynonymous variant of matrix metalloproteinase‑7 confers risk of liver cirrhosis. Hepatology 2009; 50(4): 1184–1193. doi: 10.1002/hep.23137.
8. Formstone CJ, Byrd PJ, Ambrose HJ et al. The order and orientation of a cluster of metalloproteinase genes, stromelysin 2, collagenase, and stromelysin, together with D11S385, on chromosome 11q22–q23. Genomics 1993; 16(1): 289–291.
9. Wiencke K, Louka AS, Spurkland A et al. Association of matrix metalloproteinase‑1 and –3 promoter polymorphisms with clinical subsets of Norwegian primary sclerosing cholangitis patients. J Hepatol 2004; 41(2): 209–214.
10. Groszmann RJ, Wongcharatrawee S. The hepatic venous pressure gradient: anything worth doing should be done right. Hepatology 2004; 39(2): 280–282.
11. Benyon RC, Arthur MJ. Extracellular matrix degradation and the role of hepatic stellate cells. Semin Liver Dis 2001; 21(3): 373–384.
12. Kweon YO, Goodman ZD, Dienstag JL et al. Decreasing fibrogenesis: an immunohistochemical study of paired liver biopsies following lamivudine therapy for chronic hepatitis B. J Hepatol 2001; 35(6): 749–755.
13. Dufour JF, DeLellis R, Kaplan MM. Reversibility of hepatic fibrosis in autoimmune hepatitis. Ann Intern Med 1997; 127(11): 981–985.
14. Iredale JP. Hepatic stellate cell behavior during resolution of liver injury. Semin Liver Dis 2001; 21(3): 427–436.
15. Sri Manjari K, Nallari P, Balakrishna N et al. Influence of matrix metalloproteinase‑1 gene –1607 (1G/2G) (rs1799750) promoter polymorphism on circulating levels of MMP‑1 in chronic pancreatitis. Biochem Genet 2013; 51(7–8): 644–654. doi: 10.1007/s10528‑013‑9594‑9.
16. Ye S. Polymorphism in matrix metalloproteinase gene promoters: implication in regulation of gene expression and susceptibility of various diseases. Matrix Biol 2000; 19(7): 623–629.
17. Rutter JL, Mitchell TI, Buttice G et al. A single nucleotide polymorphism in the matrix metalloproteinase‑1 promoter creates an Ets binding site and augments transcription. Cancer Res 1998; 58(23): 5321–5325.
18. Hughes S, Agbaje O, Bowen RL et al. Matrix metalloproteinase single‑nucleotide polymorphisms and haplotypes predict breast cancer progression. Clin Cancer Res 2007; 13(22 Pt 1): 6673–6680.
19. Lu L, Sun Y, Li Y et al. The polymorphism MMP1 –1607 (1G > 2G) is associated with a significantly increased risk of cancers from a meta‑analysis. Tumour Biol 2015; 36(3): 1685–1693.
20. Leeming DJ, Karsdal MA, Byrjalsen I et al. Novel serological neo‑epitope markers of extracellular matrix proteins for the detection of portal hypertension. Aliment Pharmacol Ther 2013; 38(9): 1086–1096. doi: 10.1111/apt.12484.
21. Lichtinghagen R, Bahr MJ, Wehmeier M et al. Expression and coordinated regulation of matrix metalloproteinases in chronic hepatitis C and hepatitis C virus‑induced liver cirrhosis. Clin Sci (Lond) 2003; 105(3): 373–382.

Kreditovaný autodidaktický test