Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2013; 67(5): 431-437.

Endosonograficky navigovaná tenkoihlová aspiračná biopsia zo solídnych pankreatických más - presnos» a impakt na liečbu u 358 pacientov

Martin Kliment1, Ondřej Urban2,3, Martin Loveček4, Martin Straka5, Dušan Žiak6, Přemysl Falt7, Petr Fojtík8, Jana Dvořáčková

+ Pracoviště

Souhrn

Cieµom práce bolo zhodnoti» presnos», bezpečnos» a prínos EUS-FNA v diagnostike a liečbe pacientov s nejasnou solídnou ložiskovou léziou pankreasu. Presnos» metódy bola zhodnotená porovnaním výsledku EUS-FNA cytológie s konečnou diagnózou, stanovenou na základe histológie resekátu alebo klinického a rádiologického sledovania. Prínos sme zhodnotili ako vplyv výsledku cytológie na ďalšiu liečbu pacientov. V súbore 358 pacientov so solídnou pankreatickou masou mala EUS-FNA senzitivitu 93 % (95% Cl: 89,2-95,6) a špecificitu 90,1 % (95% Cl: 80,1-95,6) v diagnostike karcinómu pankreasu. Komplikácie sa vyskytli u 2,2 % pacientov. Falošne negatívna cytológia bola menej častá pri vykonaní EUS-FNA s rýchlym on-site cytologickým zhodnotením náterov (ROSE) v porovnaní s EUS-FNA bez ROSE (3,9 % vs 14,3 %; p = 0,006). V našej kohorte pacientov mala EUS-FNA pozitívny impakt na liečbu u 63,9 % a negatívny impakt u 0,5 % pacientov. U 3,4 % pacientov s karcinómom pankreasu bol pomocou EUS-FNA diagnostikovanýmalígny ascites alebo metastázy v pečeni (priemer ±SD: 8,9 ± 3,5 mm) nedetekované predchádzajúcim kontrastným CT vyšetrením. Potvrdili sme, že EUS-FNA je dostatočne presná a bezpečná metóda v diagnostike karcinómu pankreasu a má pozitívny impakt na liečbu 2/3 pacientov s nejasnou solídnou masou pankreasu. ROSE významne zvyšuje presnos» metódy.

Klíčová slova

endosonografia, karcinóm pankreasu, pankreatická masa, tenkoihlová aspiračná biopsia

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test