Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2012; 66(3): 170-174.

Endoskopický trénink na neživém zvířecím modelu zlepšuje endoskopické dovednosti

Jan Martínek Orcid.org  1,2, Štěpán Suchánek Orcid.org  3, Magdalena Stefanová Orcid.org  4, Filip Závada Orcid.org  5, Barbora Svobodová Orcid.org  6, Alice Štrosová Orcid.org  7, Miroslav Zavoral Orcid.org  3

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod a cíle studie: Zvířecí ex-vivo modely jsou používány k nácviku jak základních, tak i pokročilých endoskopických zákroků. Cílem této práce bylo zjistit, jak tyto kurzy přispívají ke zlepšení endoskopických dovedností.

Metodika: 50 endoskopistů se účastnilo následujících kurzů: endoskopická resekce (ER), stenting, aplikace OVESCO klipu a endoskopická submukozní disekce (ESD). S výjimkou dvou lékařů se všichni zúčastnili jednodenního kurzu (cca 6 hod). Dva účastníci absolvovali sedm kurzů ESD. Endoskopické dovednosti byly hodnoceny nezávislými hodnotiteli (skóre 1 = nejlépe, 5 = nejhůře) a dále zda výkon byl, nebo nebyl úspěšný.

Výsledky: 1. Endoskopická resekce: endoskopisté (n = 15) zlepšili své dovednosti (skóre před kurzem 3,5, po kurzu 1,5; p < 0,001), sedm výkonů bylo před kurzem hodnoceno jako úspěšných (47 %), po tréninku bylo 13 výkonů hodnoceno jako úspěšných (87 %); p = 0,02. 2. Stenting: účastníci (n = 15) zlepšili svou dovednost u zavádění samoexpandibilního metalického i plastového stentu. 3. OVESCO klip (n = 10): účastníci zlepšili přípravu i aplikaci klipů (4,5 před, 2,0 po; p < 0,01). Před tréninkem byla jedna aplikace klipu úspěšná (10 %), po tréninku bylo devět aplikací úspěšných (90 %). 4. Endoskopická submukozní disekce (n = 10). Osm účastníků s jednodenním kurzem nezlepšilo svou dovednost (4,2 před, 4,0 po, NS). Dva účastníci se sedmi kurzy ESD zlepšili dovednost (4 před, 1,6 po, významnost nepočítána pro malý počet účastníků).

Závěr: Jednodennítréninkový kurz významně zlepšuje endoskopickou dovednost u endoskopické resekce, zavádění stentů a u aplikace OVESCO klipů. Jednodenní trénink nezlepšuje dovednost u endoskopické submukozní disekce. U této metody je nutný vyšší počet tréninkových kurzů.

Klíčová slova

Erlangenský model, endoskopická disekce, endoskopická resekce, stenting, trénink

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test