Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(6): 477.

Editorial 6/2023

Martin Fried1

+ Pracoviště

Milé kolegyně, milí kolegové, vážené čtenářky a čtenáři,

jako každoročně je mi velkou ctí napsat do posledního čísla roku 2023 časopisu Gastroenterologie a hepatologie editorial.

Jsem potěšen, že se Gastroenterologie a hepatologie pravidelně věnuje problematice onemocnění obezitou, ať již jde o tematiku prevence, výzkumu, léčby, nebo odborných doporučení. Je velmi záslužné, že obezitologie dostává v časopise prostor, neboť nadváhu a obezitu má více než polovina populace naší republiky, z toho je kolem 20 % těch, kteří trpí obezitou.

V tomto čísle časopisu se můžete seznámit s články zabývajícími se aktuální problematikou léčby obezity. Jde např. o českou adopci světových doporučení ERAS (Enhanced Recovery After Surgery neboli zrychlené zotavení po chirurgických výkonech, tzv. fast track surgery) v bariatricko-metabolické chirurgii.

Další článek se zabývá tematikou co nejméně invazivních bariatricko-metabolických výkonů a jejich možné terapeutické kombinace s moderní farmakoterapií, tedy pravděpodobného směřování dlouhodobé léčby nejen obezity (bariatrická chirurgie), ale i účinné léčby, např. špatně kompenzovaného diabetu 2. typu (metabolická chirurgie).

Světovým trendem je hledání léčebného algoritmu nabízejícího co nejméně invazivní, ale přitom dostatečně efektivní a dlouhodobou léčbu založenou na nejnovějších poznatcích anesteziologie, bariatricko-metabolické chirurgie, farmakologie a dalších oborů. Pouze kombinovaná multioborová léčba vede k dlouhodobému efektu a remisi onemocnění.

Chtěl bych vám popřát krásné svátky, pohodu, klid a zdraví nejen koncem roku 2023, ale i po celý nadcházející rok 2024.
prof. MUDr. Martin Fried, CSc.

koeditor sekce
Bariatrie a obezitologie

martin.fried@obklinika.cz

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test