Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2016; 70(2): 172.

Dopis redakci časopisu Gastroenterologie a hepatologie+ Pracoviště

Vážená redakcia,
pred 30 rokmi sme sa stretli s 33-ročným mužom, ktorý bol predtým opakovane vyšetrovaný na rôznych klinických pracoviskách a uzatváraný ako alergická vaskulitída. Po hepatálnej biopsii na našom oddelení sme boli prekvapení neočakávanou komplikáciou, ktorú sme aj publikovali (Žuffa M, Honko I, Klečková A. Recidivujúca suchá pleuritída po slepej pečeňovej biopsii.  Čs Gastroent Výž 1986; 40 (2): 84–85). Pri ľahko zvýšených GMT bol histologický nález negatívny. Vo fyzikálnom náleze bol len intenzívny pleurálny trecí šelest v oblasti vpichu pri negatívnom RTG vyšetrení. Uvažovali sme aj o patologickej viscerálnej reakcii na „lupoidnom“ teréne, ktorý sme ale nedokázali. Recidivujúca komplikácia biopsie bola definitívne zvládnutá až dlhodobou kortikosteroidnou terápiou.
Pacient od tej doby hospitalizovaný nebol, kontrolovaný je len ambulantne. Je zamestnaný a nemá výraznejšie obtiaže. Hepar mu ľahko presahuje rebrový obluk, GMT 2,3 µkat/l, nepatrná trombocytopenia. Pri endoskopickom vyšetrení stredne veľké gastroezofageálne varixy, USG nález kompatibilný s cirhózou. Doporučenú má bežnú hepatoprotektívnu terápiu.
 
MUDr. Milan Žuffa, CSc.
emeritný primár interného oddelenia
NsP Liptovský Mikuláš
zuffa@centrum.sk

 

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test