Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2023; 77(6): 475.

Dětská gastroenterologie a hepatologie

Kristýna Zárubová1

+ Pracoviště

Milé kolegyně, milí kolegové,

již tradičně patří poslední číslo, a tedy závěr roku v časopisu Gastroenterologie a hepatologie z části také dětské gastroenterologii, což mne velmi těší. Letos je předkládaná problematika komplexnější – články se věnují nejen hepatologii, jak tomu bylo v loňském roce, ale také zánětlivým střevním onemocněním (IBD).

Článek Brndiarové et al popisuje hepatobiliární komplikace u dětí s autozomálně recesivní polycystózou ledvin. Ačkoli se jedná o poměrně vzácné, geneticky podmíněné onemocnění s prevalencí cca 1: 20 000 živě narozených dětí [1], v praxi může mít i velmi závažné projevy s progresí do poškození funkce jater i ledvin. Retrospektivní práce popisuje soubor osmi pacientů a jejich dlouhodobé sledování.

Hepatologickému tématu se věnuje také článek íránských autorů Dehghani et al. Zabývá se retrospektivním hodnocením dětských pacientů s chronickým jaterním onemocněním a souvislostmi se změnami krevního obrazu. Kromě toho článek přináší zajímavý náhled na spektrum diagnóz, které se v dané lokalitě u dětí vyskytují.

Poslední pediatrický článek (Dvoran et al) pojednává o IBD a prospěšnosti fyzické aktivity. Stále stoupající incidence těchto onemocnění v rozvinutých zemích přivádí častěji pacienty i k lékařům, kteří s problematikou IBD příliš do kontaktu nepřicházejí [2]. Možná proto se ještě i dnes setkáváme s pacienty, kterým bylo kvůli této diagnóze doporučeno přestat aktivně sportovat a preferovat klidový režim. To může mít významný dopad i na psychiku dětského pacienta.

Závěrem bych vám ráda popřála co nejméně hektický konec roku, ať už ve službách, nebo v běžném životě, a co nejlepší vstup do roku 2024.
MUDr. Kristýna Zárubová, Ph.D.
koeditorka sekce
Dětská gastroenterolog
ie a hepatologie
zarubova.kristyna@gmail.com


Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. The portal for rare diseases and orphan drugs. 2023 [online]. Dostupné z: https://www.orpha.net/consor/cgi-bin/Disease_Search.php?data_id=97&lng=en.
2. Sýkora J, Pomahačová R, Kreslová M et al. Current global trends in the incidence of pe- diatric-onset inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol 2018; 24 (25): 2741–2763. doi: 10.3748/wjg.v24.i25.2741.


Kreditovaný autodidaktický test