Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2018; 72(6): 470.

Detská gastroenterológia a hepatológia

Iveta Čierna1

+ Pracoviště

Vážení a milí čitatelia,
dostáva sa Vám do rúk nové číslo časopisu Gastroenterologie a hepatologie, kde je vyhradený priestor aj pre detskú gastroenterológiu a hepatológiu.
Som veľmi rada, že je možnosť prezentovať práce spolu s kolegami, ktorí sa zaoberajú problematikou dospelých pacientov, nakoľko je veľmi dôležitá vzájomná informovanosť o zdanlivo rovnakých témach ale v iných vekových kategóriách. Detský vek má svoje vlastné špecifiká, ktoré sa týkajú charakteru ochorení, diagnostických ale aj terapeutických prístupov. Žiadne obdobie života nepredstavuje tak rýchle zmeny v krátkom časovom úseku ako práve v detstve a adolescencii.
Zásah choroby alebo chronickej liečby do tohto fragilného obdobia života môže predstavovať ďalšie riziká, ktoré môžu natrvalo ovplyvniť budúci vývoj a život jedinca. Často diskutovanou otázkou je aj vplyv biologickej a imunosupresívnej liečby na vývoj dieťaťa. Zaujímavou a prínosnou prácou v tomto zmysle je publikovaná multicentrická štúdia, ktorá sa zaoberá vplyvom expozície anti-TNFα in utero na vývoj imunitného systému exponovaných detí. Liečba gravidných pacientiek s IBD biologickou anti-TNFα liečbou nie je žiadnou novinkou. Je známe, že infliximab aj adalimumab prechádzajú transplacentárne aktívnym transportom, čoho následkom sú vysoké hladiny liečiva v pupočníkovej krvi, ktoré môžu pretrvávať v krvi dojčaťa až do 12 mesiacov veku. Zásadnou je teda otázka akým spôsobom môže ovplyvniť táto liečba vývoj plodu. Autori sa zamerali na vývoj imunitného systému a hodnotili vybrané ukazovatele ako sú: údaje o perinatálnom období, infekčných komplikáciách, užívanie antibiotík a očkovanie.
Okrem gastroenterológie ponúka nové číslo aj práce z oblasti hepatológie. Wilsonova choroba býva často ochorením, ktoré uniká diagnostike. Autori prezentujú vlastné dve kazuistiky a upozorňujú, že na ochorenie je potrebné myslieť aj v prípade ak majú pacienti fyziologické hodnoty ceruloplazmínu a odpady medi v moči. Práca zahrňuje aj nové odporúčania  ESPGHAN pre diagnostiku a liečbu Wilsonovej choroby u detí.
Pozornosť môžete upriamiť aj na ďalšiu hepatologickú tému o nealkoholovej steatóze pečene u pediatrických pacientov a význam USG neinvazívnych vyšetrovacích metód na hodnotenie prítomnosti a stupňa steatózy pečene.
Záverom možno konštatovať, že spektrum pediatrických pacientov s gastrointestinálnymi ochoreniami, chorobami pečene ako aj poruchami výživy je široké, pediatrických gastroenterológov je málo, práce s deťmi je veľa. Napriek tomu je potrebné nájsť si čas a podeliť sa o svoje poznatky, skúsenosti, experimentálne práce, výsledky štúdií aj s ostatnými odborníkmi a viac prezentovať svoju náročnú prácu.

MUDr. Iveta Čierna, PhD.
koeditorka sekcie Detská
gastroenterológia a hepatológia
iicierna@gmail.com

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test