Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

DETEKCE ČASNÝCH PREMALIGNIT A MALIGNIT REKTOSIGMATU POMOCÍ ZVĚTŠOVACÍ KOLOSKOPIE A CHROMOENDOSKOPIE V IKEM (PILOTNÍ STUDIE)

Pavel Wohl1, Pavel Drastich1, Julius Špičák1, Petr Wohl1

+ Pracoviště

ÚVOD

Neadenomové kolorektální premalignity a malignity mohou negativně ovlivnit výtěžnost screeningových programů. Výskyt těchto lézí v naší populaci není znám. Cílem této studie je posoudit vhodnost detekce časného karcinomu v naší populaci pomocí zvětšovací koloskopie a chromoendoskopie.

METODIKA

Do studie byli zařazeni nemocní s první koloskopií v životě indikovanou z různých důvodů, u kterých byla provedena zvětšovací koloskopie a chromoendoskopie (Olympus CFQ 160 ZL, indigokarmín) v oblasti rektosigmatu 0 do 30 cm od anu. Při zvětšení se pozoruje reliéf sliznice a hodnocení se provádí Kudovou klasifikací (pit pattern klasifikace). Všechny detekované léze byly jednotlivě histologicky vyšetřeny.

VÝSLEDKY

V naší pilotní studii bylo vyšetřeno 26 nemocných, z 10 mužů a 16 žen. Průměrný věk byl 53,76 ± 7,5 let. Nejčastější indikací k vyšetření byla screeningová koloskopie (15), krev ve stolici (3) a pozitivní test na okultní krvácení (2). Z celkového počtu 108 nalezených polypózních a nepolypózních lézí v oblasti rektosigmatu bylo 104 (96 %) viditelných jen při aplikaci barviva (indigokarmínu). Průměrná velikost byla 2 mm (1–4 mm). Podle Kudovy klasifikace Pit pattern I nebyl detekován u nepolypózních lézí. Z 104 nepolypózních lézí bylo pit pattern II detekováno u 93 lézí, z nichž bylo histologicky verifikováno 63 (60 %) hyperplastických polypů, 27 (29 %) lézí bylo s nepříznačným nálezem bez průkazu polypu, dvakrát byly zjištěny zánětlivé změny a v jednom případě xantom. Pit pattern III L odpovídalo 7 lézím (6,7 %), které všechny histologicky odpovídaly tubulárnímu adenomu s mírnou dysplazií. Pit pattern IV a V jsme nedetekovali. U 4 nemocných s makroskopicky viditelnými lézemi byl zachycen jeden karcinom, dva tubulární adenomy s mírnou dysplazií a v jednom případě hyperplastických polyp.

ZÁVĚR

Zvětšovací koloskopie a chromoendoskopie je vhodnou metodou k detailnímu zobrazení rektosigmatu. Z předběžných výsledků soudíme, že nepolypová patogeneza kolorektálního karcinomu nehraje v naší populaci významnou roli. Výsledky budou ověřeny u většího počtu nemocných.

Podpořeno grantem IGA MZ ČR 7878/3

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test