Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

.

CHRONICKÁ HEPATITIDA JAKO FORMA MANIFESTACE WILSONOVY CHOROBY

Zdeněk Mareček, Radan Brůha1, Petr Urbánek2, Libor Vítek, Pavel Martásek

+ Pracoviště

ÚVOD

Wilsonova choroba (WD) je autosomálně recesivně dědičné onemocnění metabolismus mědi způsobené defektem v genu pro ATP7B. Klinický obraz onemocnění je velmi pestrý, což významně ovlivňuje včasnost a správnost diagnózy. Jaterní forma manifestace je klasickou formou projevu tohoto onemocnění, ale obraz jaterního typu poškození může být velmi různý. Dosud je obecně přijímáno, že klasickou formou jaterní manifestace Wilsonovy choroby je velkouzlová jaterní cirhóza. Rozhodli jsme se proto na našem materiálu blíže klasifikovat typy jaterního poškození provázející Wilsonovu chorobu.

MATERIÁL A METODIKA

V současné době sledujeme 143 nemocných s WD. Diagnóza byla stanovena na základě biochemických parametrů (ceruloplasmin, měď v séru, volná měď v séru, exkrece mědi močí), jaterní biopsie s kvantitativním stanovení obsahu mědi v jaterní sušině a genetického vyšetření. Histochemické vyšetření bylo provedena klasickou metodou se stanoveném aktivity onemocnění na základě klasifikace dle Ishaka.

VÝSLEDKY

Dominující formou manifestace Wilsonovy choroby zůstává i v naší sestavě neurologická forma onemocnění. Jaterní formu manifestace mělo v naší sestavě 59 nemocných tj. 41 %. Jaterní formu manifestace bylo možno rozdělit do pěti skupin: akutní hepatitida, fulminantní jaterní selhání, jaterní steatóza, chronická hepatitida, jaterní cirhóza. Akutní hepatitida proběhla v předchorobí, ještě před vlastní manifestací onemocnění, u 21 nemocných. V době manifestace onemocnění jsme diagnostikovali fulminantní jaterní selhání u 11 nemocných, u 9 nemocných bylo jaterní onemocnění klasifikováno jako jaterní steatóza, u 21 nemocných bylo onemocnění hodnoceno jako chronická hepatitida a 18 pacientů jako jaterní cirhóza.

Skupina nemocných s manifestací formou chronické hepatitidy byla statisticky významně mladší (19,7 ± 3,6 roků) než skupina nemocných s jaterní cirhózou (23,6 ± 4,1 roků) a neurologickou formou onemocnění(24,6 ± 7,1 roku). Průměrná doba od manifestace onemocnění do stanovení diagnózy byla 6,5 měsíce s rozmezím 14 dnů až 3,5 roku. Onemocnění mělo v době manifestace výrazné známky biochemické aktivity (ALT 10,7± 4,6 mkat/l, AST 7,9 ± 3,2 mkat/l). Ikterus byl přítomen u 17 nemocných. Obstrukční enzymy byly zvýšeny nevýrazně. U všech nemocných byla přítomna výrazná hemokoagulační poruch (INR 2,9 ± 0,6). Hladina ceruloplasminu byla snížena u všech nemocných (ceruloplasmin v séru 0,11± 0,05 g/l), pokles je však nižší při porovnání s celou skupinou nemocných s jaterní formou manifestace (0,09 ± 0,05 g/l) a s nemocnými s jaterní cirhózou (0,07 ± 0,08 g/l). Pokles sérové mědi je méně výrazný než pokles ceruloplasminu. 7 nemocných mělo hodnoty v pásmu fysiologických hodnot. Exkrece mědi močí byla výrazně zvýšena u všech nemocných (9,7 ± 5,1 mmol/24 hod.) Rovněž hodnoty mědi v jaterním punktátu byla výrazně elevovány 923 ± 323 mg/g. Zvýšení je výraznější než u celé skupiny nemocných s Wilsonovou chorobou a u nemocných s jaterní cirhózou. Rozdíl je statisticky významný.

Genetické vyšetření prokázalo mutaci H1069Qé u 11 nemocných (52 %). Histochemické vyšetření prokázalo vysokou aktivitu procesu (grading 11), u vysoké počtu nemocných již se zřetelnou fibrotizací (staging 4).

ZÁVĚR

Chronická hepatitida je dnes nejčastější formou jaterní manifestace Wilsonovy choroby. Postižení jedinci jsou věkové mladší, než nemocní s jinou formou manifestace choroby. Onemocnění má vysokou biochemickou i histologickou aktivitu s výraznou tendencí k časné fibrotizaci. Z biochemických parametrů je typický pokles ceruloplasminu, vysoká exkrece mědi močí a vysoké hodnoty obsahu mědi v játrech. Vzestup mědi v játrech je vyšší než u jiných forem Wilsonovy choroby. Onemocnění je provázeno těžkou hemokoagulační poruchou. Doba do stanovení správné diagnózy je stále velmi dlouhá.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test