Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Ces.Slov.Gastroent.Hepatol., 2005, roč. 59, č. 3, s. 122-126.

Antibiotika v terapii idiopatických střevních zánětů

Milan Lukáš1, Petra Chalupná2

+ Pracoviště

SOUHRN

Lukáš M, Chalupná P: Antibiotika v terapii idiopatických střevních zánětů

Autoři shrnují základní poznatky o postavení antibiotické léčby v terapii idiopatických střevních zánětů. Na rozdíl od infekčně podmíněných onemocnění, u kterých jednoznačně indikujeme podávání antibiotik, je v léčbě Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy jejich role do značné míry kontroverzní. Rozhodneme-li se antibiotika použít, pak musí být tato léčba dlouhodobá a v některých případech i opakovaná. Antibiotiky léčíme pacienty několik týdnů až měsíců. Antibiotickou léčbu je možno zopakovat s odstupem s použitím stejného preparátu, nebo můžeme vystřídat různé druhy antimikrobiálních léčiv.

Lékem první volby u Crohnovy nemoci by měl být metronidazol, lékem druhé volby ciprofloxacin. Není-li tato terapie efektivní, je možné zvážit podávání clarithromycinu. V léčbě ulcerózní kolitidy se jeví jako nejnadějnější rifaximin. Jeho hlavní výhodou je, že má minimální systémové účinky. Rozhodneme-li se při léčbě idiopatických střevních zánětů podávat metronidazol, dávka by měla být 20 mg/kg/den v případě septických komplikací a 10 mg/kg/den při indikaci u Crohnovy kolitidy. Dávka větší než 20 mg/kg denně je spojená s vysokým rizikem vzniku periferní polyneuropatie, a proto bychom ji měli užívat jen ve výjimečných případech.

Klíčová slova: Crohnova nemoc – ulcerózní kolitida – antibiotika.

SUMMARY

Lukáš M, Chalupná P: Antibiotics in IBD treatment

The authors summarised the basic informations about the role of antibiotic treatment of IBD. On the contrary to infectious determined cause of diseases where using of antibiotics is unequivocal, the role of antibiotics in Crohn’s disease and ulcerative colitis is still controversial. If we decide to use the antibiotics for treatment then they should be administered on long-term basis and in some cases to be repeated. Antibiotics treatment should be administered for weeks or even several months. Antibiotics could be repeated by the same drug or we could make a choice between different ones. Metronidazol should be the first choice in Crohn’s disease, the second choise is clarithromycine. The most promissing antibiotics in ulcerative colitis looks rifaximin which main advantage is its minimal systemic effect. If we decide to treat IBD by metronidazol, the dose should be 20 mg/1 kg/1 day for septic complications and 10 mg/1 kg/1 day for Crohns’s colitis. The dose exceeded 20 mg/1 kg/1 day has been joined with high risk of peripheral neuropathy and shoud be used in special cases only.

Key words: Crohn’s disease – ulcerative colitis – antibiotics.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Kreditovaný autodidaktický test