Nepřihlášený uživatel
přihlásit se / registrovat

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2022; 76(2): 155–159. doi: 10.48095/ccgh2022155.

Abnormality jaterních testů u dětských pacientů s covidem-19 – zkušenosti jihoíránského centra

Amir Saeed1, Amir Naghshzan2, Seyed Mohsen Dehghani3

+ Pracoviště

Souhrn

Úvod: Od počátku pandemie covidu-19 bylo v ně­kte­rých studiích týkajících se dospělých pacientů uváděno postižení jater, a byly zvažovány ně­kte­ré mechanizmy, které ho mohou způsobovat. Studií zaměřených na pediatrické pacienty je však málo. V této studii jsme se zaměřili na stanovení incidence poškození jater u dětských pacientů s onemocněním covid-19 a jejich dopad na výsledek. Metody: Všechny covid-19 RT-PCR pozitivní děti byly přijaty do nemocnice Namazi v Shirazu (Írán) v období od března 2020 do dubna 2021. Byla shromážděna klinická data, zejména o gastrointestinálních příznacích, a paraklinická data, včetně jaterních testů, C-reaktivního proteinu (CRP) a laktátdehydrogenázy (LDH) a všichni pacienti byli během pobytu v nemocnici sledováni. Výsledky: Do studie bylo zařazeno 110 pacientů, z toho 67 pacientů (69 %) bylo přijato na JIP. Gastrointestinální příznaky byly při přijetí pozorovány u 47 pacientů (42,7 %). Abnormálně vysoké hodnoty AST a ALT byly pozorovány u 83 (75,4 %), resp. 49 (44,5 %) pacientů. Z pacientů přijatých na JIP (n = 67); mělo 56 (83,6 %) abnormální AST a 34 (50,7 %) zvýšenou hodnotu ALT. Ze 43 pacientů, kteří nebyli přijati na JIP, mělo zvýšenou hodnotu AST a ALT 27 (62,8 %) a 15 (34,9 %), v tomto pořadí. Pacienti přijatí na JIP měli významně vyšší CRP a LDH a nižší hladiny albuminu. Logistická regresní analýza zjistila, že CRP, LDH a albumin jsou prediktory mortality. Závěr: Abnormální jaterní testy u dětí s covidem-19 jsou časté a za špatné prognostické faktory můžeme vedle vysokého LDH a CRP považovat hypoalbuminemii.

Klíčová slova

prognóza, jaterní testy, COVID-19, poškození jaterČlánek je v angličtině, prosím přepněte do originální verze.

Pro přístup k článku se, prosím, registrujte.

Výhody pro předplatitele

Výhody pro přihlášené

Literatura

1. Xu L, Liu J, Lu M et al. Liver injury during highly pathogenic human coronavirus infections. Liver Int 2020; 40(5): 998–1004. doi: 10.1111/liv.14435.
2. Gupta A, Madhavan MV, Sehgal K et al. Extrapulmonary manifestations of COVID-19. Nat Med 2020; 26(7): 1017–1032. doi: 10.1038/ s41591-020-0968-3.
3. Duan Z, Chen Y, Zhang J et al. Clinical characteristics and mechanism of liver injury in patients with severe acute respiratory syndrome. Zhonghua Gan Zang Bing Za Zhi 2003; 11(8): 493–496.
4. Arabi YM, Al-Omari A, Mandourah Y et al. Critically Ill patients with the middle east respiratory syndrome: a multicenter retrospective cohort study. Crit Care Med 2017; 45(10): 1683–1695. doi: 10.1097/CCM.0000000000002621.
5. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med 2020; 382(18): 1708–1720. doi: 10.1056/NEJMoa2002032.
6. Ding Y, He L, Zhang Q et al. Organ distribution of severe acuterespiratory syndrome (SARS) associated coronavirus (SARS-CoV) in SARS patients: implications for pathogenesis and virus transmission pathways. J Pathol 2004; 203(2): 622–630. doi: 10.1002/path.1560.
7. Li W, Moore MJ, Vasilieva N et al. Angiotensin-converting enzyme 2 is a functional receptor for the SARS coronavirus. Nature 2003; 426(6965): 450–454. doi: 10.1038/nature02145.
8. Hoffmann M, Kleine-Weber H, Krüger N et al. The novel coronavirus 2019 (2019-nCoV) uses the SARS-coronavirus receptor ACE2 and the cellular protease TMPRSS2 for entry into target cells. bio­Rxiv 2020 [ahead of print]. doi: 10.1101/2020.01.31.929042.
9. Chai X, Hu L, Zhang Y et al. Specific ACE2 expression in cholangiocytes may cause liver damage after 2019-nCoV infection. bio­Rxiv 2020 [ahead of print]. doi: 10.1101/2020.02.03.931766.
10. Bjornsson ES. Hepatotoxicity by drugs: the most common implicated agents. Int J Mol Sci 2016; 17(2): 224. doi: 10.3390/ijms17020224.
11. Saeed A, Shorafa E, Shahramian I et al. An 11-year-old boy infected with COVID-19 with presentation of acute liver failure. Hepat Mon 2020; 20(6): e104415. doi: 10.5812/hepatmon.104415.
12. Viswanathan V, Save S, Sawant V et al. Hepatitis: an emerging presentation in child with coronavirus disease 2019. Indian J Child Health 2021; 8(3): 139–141. doi: 10.32677/IJCH.2021.v08.i03.008.
13. Zhou YH, Zheng KI, Targher G et al. Abnormal liver enzymes in children and infants with COVID-19: a narrative review of case-series studies. Pediatr Obes 2020; 15(12): e12723. doi: 10.1111/ijpo.12723.
14. Henry BM, Benoit SW, de Oliveira MHS et al. Laboratory abnormalities in children with mild and severe coronavirus disease 2019 (COVID-19): a pooled analysis and review. Clin Biochem 2020; 81: 1–8. doi: 10.1016/j.clinbio­chem.020.05.012.
15. Qi K, Zeng W, Ye M et al. Clinical, laboratory, and imaging features of pediatric COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2021; 100(15): e25230. doi: 10.1097/MD.0000000000025230.
16. Henry BM, Lippi G, Plebani M. Laboratory abnormalities in children with novel coronavirus disease 2019. Clin Chem Lab Med 2020; 58(7): 1135–1138. doi: 10.1515/cclm-2020-0272.
17. Saeed A, Shorafa E, Sanaeidashti A et al. Clinical presentation of paediatric patients with COVID-19 admitted to a single paediatric intensive care unit (PICU) in Iran. BMJ Paediatr Open 2020; 4(1): e000715. doi: 10.1136/bmjpo- 2020-000715.
18. Hundt MA, Deng Y, Ciarleglio MM et al. Abnormal liver tests in COVID-19: a retrospective observational cohort study of 1,827 patients in a major U.S. Hospital Network. Hepatology 2020; 72(4): 1169–1176. doi: 10.1002/hep.31487.
19. Wu ZH, Yang DL. A meta-analysis of the impact of COVID-19 on liver dysfunction. Eur J Med Res 2020; 25(1): 54. doi: 10.1186/s40001-020-00454-x.
20. Luglio M, Tannuri U, de Carvalho WB et al. COVID-19 and liver damage: narrative review and proposed clinical protocol for critically ill pediatric patients. Clinics (Sao Paulo) 2020; 75: e2250. doi: 10.6061/clinics/2020/e2250.
21. Zhang C, Shi L, Wang FS. Liver injury in COVID-19: management and challenges. Lancet Gastroenterol Hepatol 2020; 5(5): 428–430. doi: 10.1016/S2468-1253(20)30057-1.
22. Yang X, Yu Y, Xu J et al. Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respir Med 2020; 8(5): 475–481. doi: 10.1016/S2213-2600(20)30079-5.
23. Fan Z, Chen L, Li J et al. Clinical features of COVID-19-related liver functional abnormality. Clin Gastroenterol Hepatol 2020; 18(7): 1561–1566. doi: 10.1016/j.cgh.2020.04.002.
24. Guan WJ, Ni ZY, Hu Y et al. Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N Engl J Med 2020; 382(18): 1708–1720. doi: 10.1056/NEJMoa2002032.
25. Di Giorgio A, Hartleif S, Warner S et al. COVID-19 in children with liver disease. Front Pediatr 2021; 9: 616381. doi: 10.3389/fped.2021.616381.
26. Huang J, Cheng A, Kumar R et al. Hypoalbuminemia predicts the outcome of COVID-19 independent of age and co-morbidity. J Med Virol 2020; 92(10): 2152–2158. doi: 10.1002/jmv.26003.
27. Aziz M, Fatima R, Lee-Smith W et al. The association of low serum albumin level with severe COVID-19: a systematic review and meta-analysis. Crit Care 2020; 24(1): 255. doi: 10.1186/s13054-020-02995-3.
28. Bertolini A, van de Peppel IP, Bodewes FAJA et al. Abnormal liver function tests in patients with COVID-19: relevance and potential pathogenesis. Hepatology 2020; 72(5): 1864–1872. doi: 10.1002/hep.31480.


Kreditovaný autodidaktický test