Anonymous User
Login / Registration

Gastroenterologie
a hepatologie

Gastroenterology and Hepatology

Gastroent Hepatol 2021; 75(4): 362.

Kreditovaný autodidaktický test: klinická a experimentální gastroenterologie 2021

Tomáš Hucl Orcid.org  1

+ Affiliation

1. Pacienti s covid-19 infekcí mají sérovou hladinu amylázy:
a) vždy vyšší
b) vždy v normě
c) nelze ji stanovit pro interferenci s viremií
d) často vyšší
 
2. Svalová deplece je u kandidátů transplantace jater:
a) vždy přítomna
b) vzácně přítomna
c)
neovlivňuje peritransplantační průběh
d) nemá vliv na prognózu pacientů
 
3. Heydeho syndrom není charakterizován:
a) aortální stenózou
b) von Willebrandovým syndromem
c) angiodysplaziemi tenkého střeva
d) aortální insuficiencí
 
4. Kauzální léčba Hyedeho syndromu spočívá v:
a) podání koagulačních faktorů
b) léčbě aortální stenózy
c) ošetření angiodysplazií argon plazma koagulací
d) ošetření angiodysplazií klipy
 
5. Protilátky proti laminarinu jsou u pacientů s kolorektálním karcinomem:
a) nižší než u kontrol
b) stejné jako u kontrol
c) vyšší než u kontrol
d) žádná odpověď není správná
 
6. Mezi typické projevy postižení zažívacího traktu při CMV nemoci nepatří:
a) krvácení u tenkého střeva
b) průjem
c) bolest břicha
d) horečka
 
7. Mezi modality léčby krvácení  ze střeva při CMV nemoci  nepatří:
a) protivirová léčba
b) endoskopické ošetření
c) radiologické ošetření
d) imunosupresivní léčba
 
8. Abnormální jícnový manometrický nález je u Parkinsonovy choroby přítomen:
a) pouze v případě dysfagie
b) často i při absenci dysfagie
c) vždy
d) pouze u pacientů bez léčby
 
9. Pro postižení gastrointestinálního traktu u AA amyloidózy neplatí:
a) amyloid je uložen ve sliznici
b) může být asymptomatické
c) nejčastěji postihuje duodenum
d) je vždy symptomatické
 
10. Mezi klinické projevy postižení gastrointestinálního traktu u AA amyloidózy nepatří:
a) krvácení
b) malabsorpce
c) poruchy motility
d) chronická pankreatitida

To read this article in full, please register for free on this website.

Benefits for subscribers

Benefits for logged users

Credited self-teaching test